Článok

Chystáme pre vás online diskusiu o výchove a materstve v čase klimatickej núdze

pridané: 12. novembra 2021

Zaujíma vás, prečo až 40 % mladých ľudí zvažuje – či vôbec mať kvôli klimatickej kríze vlastné deti? A ak ich už mať, tak ako svoje potomstvo vychovávať s nízkou uhlíkovou stopou a ako sa s mladými zhovárať o téme zmeny klímy? Alebo: čo vedie rodičov ku klimatickému aktivizmu?

Pripojte sa v stredu (24. novembra od 19:00 do 20:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeň s názvom ‚Byť či nebyť matkou v stave klimatickej núdze’. Dozviete sa viac o tom, čo vyriešil a čo nevyriešil samit COP26 v Glasgowe, a ktoré opatrenia v oblasti riešenia dosahov zmeny klímy musíme spraviť my sami ako jednotlivci, jednotlivkyne. Pozrieme sa s hostkami spoločne na to, ako sa doma zhovárať o tejto téme, a čo dokážeme spraviť lokálne, aby sme neprehlbovali klimatickú krízu. Spoznáte aj konkrétne projekty globálneho vzdelávania, ktoré už napomáhajú zmene k lepšiemu.

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať:

Dana Mareková (Klimatická koalícia, European climate foundation)

Zuzana Gallayová (CEEV Živica, Zelená škola, TU vo Zvolene) 

Zuza Fialová (Partners for Democratic Change Slovakia – PDCS) 

Lucia Szabová (Znepokojené matky, Klimatická koalícia) 

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook kanály: platformy Ambrela (https://www.facebook.com/Ambrela.org), časopisu .týždeň a SlovakAid. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #oKlime.

O diskutujúcich hostkách

Dana Mareková spája právo a environmentálne kampane na národnej aj európskej úrovni. Aktuálne pôsobí v Klimatickej koalícii, ktorú spolu-zakladala. K téme zmeny klímy sa dostala cez kampaň za zlepšenie kvality ovzdušia, ktorú viedla spolu s Cyklokoalíciou, Client Earth, Via Iuris a ďalšími partnermi. Venovala sa aj témam: zelená mobilita, dekarbonizácia verejných financií a jadrová transparentnosť v spolupráci s Človekom v ohrození, Bankwatch a Friends of the Earth. Ako mama dvoch detí verí, že klimatickú krízu ako spoločnosť ‘dáme‘.

Zuzana Gallayová pracuje v Centre environmentálnej a etickej výchovy Živica, kde vedie program Zelená škola. Zároveň učí na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, kde hľadá cesty prepájania výučby s praxou v predmetoch Environmentálna výchova, Metódy environmentálnej výchovy a Globálne vzdelávanie. Práve práca v CEEV Živica jej prináša množstvo príležitostí a užitočných posunov pri podpore rozvoja vysokoškolákov a vysokoškoláčok.

Zuza Fialová je sociologička, skúmajúca hodnotové podložie súčasných veľkých spoločenských konfliktov a hľadanie cesty k dialógu. Pracuje v Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS), kde sa venuje najmä konfliktom v súvislosti s klimatickou krízou. Učí, trénuje, píše, skúma. Jej profesionálny život je spojený s menšinami, ľudskými právami a rozvojovou spoluprácou. Pracovala pre NATO, rôzne agentúry OSN, OBSE, štátne úrady, ako aj mimovládne organizácie – v SR aj v ďalších 20 krajinách sveta. 

Lucia Szabová sa dlhodobo venuje klimatickej kríze. Väčšinu svojho profesného života pracovala ako hovorkyňa Greenpeace Slovensko. V roku 2019 počas materskej ‘dovolenky’ založila spolu s ďalšími matkami iniciatívu Znepokojené matky, kde je aktívna dodnes. Keďže klimatická kríza podľa nej vyžaduje spoluprácu a úsilie vo všetkých oblastiach, jej dlhodobou snahou je tiež spájať organizácie v snahe presadiť systémové opatrenia na znižovanie emisií skleníkových plynov. To viedlo k založeniu Klimatickej koalície, kde dnes pôsobí ako koordinátorka. 

O Ambrele, organizujúcej diskusiu

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od roku 2019 realizuje európsky projektGlobálne ciele a migrácia‘ (s podporou EÚ z programu DEAR aj SR cez SlovakAid) s cieľom: rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o globálnych témach a Globálnych cieľoch OSN.

Na jeseň 2021 odštartovala realizáciu nového projektu ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’, ktorý je podporený z programu Active citizens fund – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Táto diskusia je realizovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a tiež EÚ cez DEAR – pri príležitosti Týždňa globálneho vzdelávania (GEW). Facebook event k diskusii možno nájsť tu.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE