Projekty

Globálne ciele a migrácia

pridané: 24. januára 2020

Trvanie projektu: marec 2019 – marec 2022

Jednou z hlavných tém, ktoré náš trojročný medzinárodný projekt ‚Globálne ciele a migrácia‘ / ‚SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU‚, ako aj kampaň ‚Tváre migrácie‘ (Faces of Migration – FoM), podporený z prostriedkov Európskej komisie cez program DEAR, je migrácia. Migrácia, ako jav, ktorý tu bol, je a bude, a nemožno sa tváriť, že je to nejaký nový či ojedinelý fenomén Európy 21. storočia. Napriek tomu, že v predvolebných bojoch pojem migrácie (často v nesprávnom význame a opradený dezinformáciami) je politickými stranami používaný ako horúca karta v snahe manipulovať s predsudkami a hlasmi voličov, voličiek.  

Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti a migrácia sú veľmi úzko prepojené témy. Zmena klímy a neriešiteľná chudoba v tzv. rozvojových krajinách Globálneho Juhu sú najčastejšími faktormi, ktoré migráciu po celom svete zásadne ovplyvňujú – vnútrokontinentálnu, i tú medzi kontinentmi (ktorú najčastejšie vidíme zobrazenú v médiách). Je to téma, ktorá v súčasnej Európskej spoločnosti rezonuje. Obyvateľstvo má strach z nepoznaného a všetky mýty a nepravdy o migrujúcich (či skôr utekajúcich ľuďoch za bezpečím a dôstojným životom v Európe), uverejňované na konšpiračných weboch ich v ňom utvrdzujú. Verejná diskusia na túto tému v krajinách EÚ vrátane Slovenska má často populistický charakter, je založená na vzbudzovaní strachu a posilňovaní nenávisti. Chýba priestor pre vecný dialóg – postavený na faktoch. A na tvárach migrácie – na konkrétnych príbehoch obyčajných ľudí, ktorí museli pre nejaký vážny dôvod svoj domov opustiť a vydať sa na neistú cestu za lepšou budúcnosťou.

V rámci našich projektových aktivít budeme skúmať daný stav, analyzovať súčasné štúdie a vytvárať nové. Ale nielen ďalšie siahodlhé štúdie, ale aj študijné materiály. Pripravujeme tiež verejné podujatia a tematické kampane, čeliace predsudkom a mýtom – zamerané nielen na mladú generáciu v snahe tému migrácie vysvetliť, priblížiť, poľudštiť, uchopiť a zabojovať s dezinformáciami o nej. Dôležité je tiež spolupráca s novinármi a novinárkami, redakciami, nakoľko bude treba zabezpečiť viac priestoru pre globálne výzvy a rozvojové témy (akými migrácia a trvalo udržateľný rozvoj sú) v médiách. Bude tiež náročné, no veľmi účinné oslovovať politikov a političky na národnej aj európskej úrovni, zvyšovať tak tlak na ich rozhodnutia a napĺňanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, tzv. Globálnych cieľov (SDGs).

Projekt ‚Globálne ciele a migrácia‘ / ‚SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU‚, ako aj kampaň ‚Tváre migrácie‘ (Faces of Migration – FoM), ktorého je naša Ambrela za Slovensko súčasťou, odštartoval v marci 2019, pričom ho vytvorilo (a pre jeho úspešné implementovanie sa zaviazalo) sedem mimovládnych organizácií zo siedmich európskych krajín. Projekt realizujeme za finančnej podpory Európskej komisie v rámci programu Development Education and Awarness Raising (DEAR).
Partnermi projektu teda sú:

  • Diakonie ČCE (Česká republika) – nadnárodný koordinátor projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘, ako aj kampane ‚Tváre migrácie‘. Popredná humanitárna a rozvojová organizácia, poskytujúca pomoc a podporu núdznym po celom svete.
  • Global Call to Action Against Poverty – GCAP (Belgicko) – globálne združenie mimovládnych organizácií, ktoré sa usiluje o znižovanie chudoby a nerovnosti vo viac ako 100 krajinách sveta.
  • BPID (Bulharsko) – bulharská národná platforma, združujúca neziskové organizácie, ktoré sa zaoberajú rozvojovou spoluprácou.
  • FOCSIV (Taliansko) – federácia kresťanských organizácií, ktoré sa venujú medzinárodnému dobrovoľníctvu.
  • ActionAid Hellas (Grécko) – medzinárodná organizácia, zameraná na realizáciu rozvojových projektov s rozsiahlymi skúsenosťami z osvetovej a vzdelávacej činnosti.
  • Povod (Slovinsko) – mimovládna organizácia, pôsobiaca v oblasti rozvojovej spolupráce a globálneho vzdelávania. Jej cieľom je predovšetkým aktivizovať občiansku spoločnosť a posilňovať jej úlohu v spoločnosti.
  • Ambrela (Slovensko) – strešná organizácia 27 organizácií, ktoré sa venujú sa rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu a/alebo trvalo udržateľnému rozvoju doma a/alebo v zahraničí.

V každej krajine bude mať projekt svoju národnú podobu, ktorá bude zodpovedať lokálnej situácii a tomu, aké povedomie už obyvatelia a obyvateľky danej krajiny o témach udržateľného rozvoja a migrácie majú.

Poznámka: Projekt ‚SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU’ je financovaný z programu Európskej únie pre vzdelávanie a zvyšovanie povedomia (DEAR). Viac informácií nájdete tu. Za obsah nesie výhradnú zodpovednosť Ambrela, a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
Hospodárské noviny