Projekty

Globálne ciele a migrácia (DEAR projekt s podporou EÚ)

pridané: 24. januára 2020

SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU.

Trvanie projektu: marec 2019 – jún 2022 (3 roky)

Jednou z hlavných tém, ktoré náš trojročný medzinárodný projekt ‚Globálne ciele a migrácia‘ / ‚SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU‚, ako aj kampaň ‚Tváre migrácie‘ (Faces of Migration – FoM), podporený z prostriedkov Európskej komisie cez program DEAR, je migrácia. Migrácia, ako jav, ktorý tu bol, je a bude, a nemožno sa tváriť, že je to nejaký nový či ojedinelý fenomén Európy 21. storočia. Napriek tomu, že v predvolebných bojoch pojem migrácie (často v nesprávnom význame a opradený dezinformáciami) je politickými stranami používaný ako horúca karta v snahe manipulovať s predsudkami a hlasmi voličov, voličiek.  

Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti a migrácia sú veľmi úzko prepojené témy. Zmena klímy a neriešiteľná chudoba v tzv. rozvojových krajinách Globálneho Juhu sú najčastejšími faktormi, ktoré migráciu po celom svete zásadne ovplyvňujú – vnútrokontinentálnu, i tú medzi kontinentmi (ktorú najčastejšie vidíme zobrazenú v médiách). Je to téma, ktorá v súčasnej Európskej spoločnosti rezonuje. Obyvateľstvo má strach z nepoznaného a všetky mýty a nepravdy o migrujúcich (či skôr utekajúcich ľuďoch za bezpečím a dôstojným životom v Európe), uverejňované na konšpiračných weboch ich v ňom utvrdzujú. Verejná diskusia na túto tému v krajinách EÚ vrátane Slovenska má často populistický charakter, je založená na vzbudzovaní strachu a posilňovaní nenávisti. Chýba priestor pre vecný dialóg – postavený na faktoch. A na tvárach migrácie – na konkrétnych príbehoch obyčajných ľudí, ktorí museli pre nejaký vážny dôvod svoj domov opustiť a vydať sa na neistú cestu za lepšou budúcnosťou.

V rámci našich projektových aktivít budeme skúmať daný stav, analyzovať súčasné štúdie, zrealizovať výskum formou diskusie vo fokusovej skupine a na jeho základe vytvárať nové. Ale nielen ďalšie siahodlhé štúdie, ale aj študijné materiály (edu-kit a media-kit). Pripravujeme a realizujeme tiež verejné podujatia (webináre a offline aj online diskusie) a tematické kampane (osvetové videá), čeliace predsudkom a mýtom – zamerané nielen na mladú generáciu v snahe tému migrácie vysvetliť, priblížiť, poľudštiť, uchopiť a zabojovať s dezinformáciami o nej. Dôležitá je tiež spolupráca s novinármi a novinárkami, redakciami, nakoľko bude treba zabezpečiť viac priestoru pre globálne výzvy a rozvojové témy (akými migrácia a trvalo udržateľný rozvoj sú) v médiách. Zrealizujeme dve novinárske cesty do programových a partnerských krajín ODA SR. Bude tiež náročné, no veľmi účinné oslovovať politikov a političky na národnej aj európskej úrovni, zvyšovať tak tlak na ich rozhodnutia a napĺňanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, tzv. Globálnych cieľov (SDGs).

Projekt ‚Globálne ciele a migrácia‘ / ‚SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU‚, ako aj kampaň ‚Tváre migrácie‘ (Faces of Migration – FoM), ktorého je naša Ambrela za Slovensko súčasťou, odštartoval v marci 2019, pričom ho vytvorilo (a pre jeho úspešné implementovanie sa zaviazalo) sedem mimovládnych organizácií zo siedmich európskych krajín. Projekt realizujeme za finančnej podpory Európskej komisie v rámci programu Development Education and Awarness Raising (DEAR).


Partnermi projektu a členmi konzorcia teda sú:

  • Diakonie ČCE (Česká republika) – nadnárodný koordinátor projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘, ako aj kampane ‚Tváre migrácie‘. Popredná humanitárna a rozvojová organizácia, poskytujúca pomoc a podporu núdznym po celom svete.
  • Global Call to Action Against Poverty – GCAP (Belgicko) – globálne združenie mimovládnych organizácií, ktoré sa usiluje o znižovanie chudoby a nerovnosti vo viac ako 100 krajinách sveta.
  • BPID (Bulharsko) – bulharská národná platforma, združujúca neziskové organizácie, ktoré sa zaoberajú rozvojovou spoluprácou.
  • FOCSIV (Taliansko) – federácia kresťanských organizácií, ktoré sa venujú medzinárodnému dobrovoľníctvu.
  • ActionAid Hellas (Grécko) – medzinárodná organizácia, zameraná na realizáciu rozvojových projektov s rozsiahlymi skúsenosťami z osvetovej a vzdelávacej činnosti.
  • Povod (Slovinsko) – mimovládna organizácia, pôsobiaca v oblasti rozvojovej spolupráce a globálneho vzdelávania. Jej cieľom je predovšetkým aktivizovať občiansku spoločnosť a posilňovať jej úlohu v spoločnosti.
  • Ambrela (Slovensko) – strešná organizácia 27 organizácií, ktoré sa venujú sa rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu a/alebo trvalo udržateľnému rozvoju doma a/alebo v zahraničí.

V každej krajine bude mať projekt svoju národnú podobu, ktorá bude zodpovedať lokálnej situácii a tomu, aké povedomie už obyvatelia a obyvateľky danej krajiny o témach udržateľného rozvoja a migrácie majú.

 

Zatiaľ boli z projektu zrealizované tieto zásadné, najviac výrazné aktivity:

Vydané publikácie (3 background papers, 3 case studies, 3 policy papers)

Vydané publikácie: 1 kampaňový toolkit, 1 SDG report, 1 AidWatch report

Webináre k téme Globálnych cieľov a migrácii aj zmene klímy

Online diskusie k téme globálnych cieľov, globálnych výziev a migrácie

Diskusie v rámci Týždňa OSN na Slovensku

Novinárske cesty (do Libanonu na Ukrajinu)

Diskusia vo fokusovej skupine (výskum) k pomoci na Blízkom Východe

Tvorba 2 osvetových videí (o rozmanitosti v gastro oblasti / o ne)tolerancii v športe)

Advokačné stretnutia na pôde ministerstva zahraničia

Súčasť štátnej delegácie do Libanonu

Vystúpenia v médiách k téme migrácie a rozvoja, SDGs

Vystúpenia na konferenciách k téme migrácie a rozvoja, SDGs

Mediálne školenia pre mladé píšuce osoby, budúcich novinárov a novinárky

Mediálne školenie pre novinárov a novinárky, influencerov a influencerky

Stretnutie s vedením MZVaEZ SR a SAMRS k dotačným výzvam na rok 2022

Súhrnná správa ‘SDGs and Migration in the EU‘ 

Rozvojové fórum: Ambrela development forum 2022

Sme súčasťou výzvy Spoločne pre Ukrajinu a kampane #KtoPomôžeUkrajine

Výzva občianskeho sektora vláde SR k poskytovaniu humanitárnej pomoci Ukrajine

V diskusii ‘Vojna na Ukrajine: Ako Slovensko pomáha ľuďom na úteku’

Súčasťou diskusie o kríze a vzdelávaní v súvislosti s vojnou na Ukrajine

K uzneseniu Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Naše podujatie súčasťou regionálneho fóra OSN pre udržateľný rozvoj

Chystáme diskusiu o politike a informovaní o vojne na školách

Vydali sme Edu kit ku kampani ‚Tváre migrácie‘

O rozvojovej spolupráci v Ročenke SFPA za rok 2021

Vydali sme media kit k projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘

Zrealizovali sme konferenciu Ambrela development forum (ADF) 2022

 

Projekt ‚SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU’ je financovaný z programu Európskej únie pre vzdelávanie a zvyšovanie povedomia (DEAR). Viac informácií nájdete tu. Za obsah nesie výhradnú zodpovednosť Ambrela, a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE