Článok

Výzva občianskeho sektora vláde SR k poskytovaniu humanitárnej pomoci Ukrajine

pridané: 25. februára 2022

Platforma Ambrela, združujúca 28 významných humanitárnych a rozvojových organizácií v SR, podrobne sleduje situáciu, ako aj potreby na Ukrajine, a vyjadruje solidaritu s obyvateľkami a obyvateľmi nášho východného suseda. Priama vojenská invázia, ktorá sa vo štvrtok 24. februára 2022 začala, znamená pre obyvateľstvo Ukrajiny deštrukciu, množstvo mŕtvych, zranených a aj veľké počty ľudí na úteku. V tejto situácii vieme využiť naše odborné kapacity a poskytnúť pomoc tým, ktorí to potrebujú. Práve preto sme v rámci Pracovnej skupiny Ambrely pre humanitárnu pomoc (PS HP) okamžite pripravili a zaslali výzvu vláde SR (konkrétne predsedovi vlády, Eduardovi Hegerovi, a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí, Ivanovi Korčokovi) k téme poskytovania humanitárnej pomoci Ukrajine.

Vláde SR ponúkame pomocnú ruku

Ako dlhoročný partner MZVaEZ SR v oblasti humanitárnej pomoci preto vyzývame vládu SR, aby vyčlenila finančné prostriedky na priamu humanitárnu intervenciu. Zároveň chceme týmto vyjadriť podporu vláde SR a podať pomocnú ruku pri poskytovaní humanitárnej pomoci na Ukrajine, či hraničných priechodoch medzi SR a Ukrajinou. Hneď niekoľko členských organizácií Ambrely dlhodobo pôsobí na Ukrajine priamo alebo v spolupráci s lokálnymi partnermi (vrátane regiónu Donbas), a v súčasnosti sústreďuje svoje sily aj na hraničnú asistenciu – vzhľadom na očakávaný príchod väčšieho množstva ľudí.

V rámci výzvy vláde SR navrhujeme zvážiť použitie takých nástrojov humanitárnej pomoci, ktoré budú dostatočné rýchle, efektívne, a zároveň budú brať do úvahy princípy dobrého humanitárneho darcovstva. Vyčlenené financie vieme využiť na pokrytie najviac urgentných potrieb, ako voda, základné potraviny, prístrešie, oblečenie a podobne, a to všetko v súlade s humanitárnymi princípmi a SPHERE štandardmi. Mimovládne organizácie aktuálne vyhlásili verejné zbierky na pomoc Ukrajine a mnohé z nich cez svojich partnerov poskytujú pomoc na východe Ukrajiny už od roku 2014. Viac info o finančných zbierkach členov Ambrely možno nájsť tu a novú celonárodnú výzvu Spoločne pre Ukrajinu tu.

Platforma Ambrela vo výzve uvádza, že uvíta zváženie možnosti pravidelnej participácie mimovládnych organizácií (vrátane Ambrely) na poskytovaní humanitárnej pomoci. Tiež vo výzve vláde SR navrhujeme zvážiť prizvanie zástupcu občianskej spoločnosti do komunikácie za účelom koordinovania aktivít a efektívnej spolupráce medzi štátom a občianskou spoločnosťou. Budeme veľmi radi, ak vláda zváži poskytnutie priamej humanitárnej pomoci SR Ukrajine pod značkou SlovakAid, a spojíme tak sily v prospech dobrej veci v týchto náročných dňoch. Celé znenie zaslanej výzvy vláde SR tu.

Zoznam signatárov výzvy

Našu výzvu vláde SR podporili a podpísali: Komora MNO pri Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie; ADRA Slovensko; Centrum pre európsku politiku; Človek v ohrození; Depaul Slovensko, n.o.; MAGNA; Nadácia Integra; Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku; Slovenská katolícka charita; Slovenská nadácia pre UNICEF; Spišská Katolícka Charita; VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.; Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií; PDCS; Karpatská nadácia; Fórum života; Fórum donorov; Ekocentrum Malá líška; Nadácia Jána Langoša; Asociácia komunitných nadácií Slovenska; Nadácia Ekopolis; Združenie horských a ostatných záchranných systémov; Asociácia na ochranu práv pacientov SR, o.z.; Asociácia organizácii zdravotne postihnutých občanov SR; Asociácia poskytovatelov sociálnych služieb v SR; SocioFórum, o.z; Rada mládeže Slovenska; Mareena; Sieť environmentálne výchovných organizácií Špirála; Centrum environmentálnych aktivít Trenčín; SOSNA o.z.; TENENET o.z.; Únia materských centier; Ženská loby Slovenska; Liga za ľudské práva; VIPA na Slovensku, a pridávajú sa ďalšie organizácie – čo si veľmi vážime.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE