Článok

Pozrite si našu diskusiu ‘Vojna na Ukrajine: Ako Slovensko pomáha ľuďom na úteku’

pridané: 4. marca 2022

Zaujíma vás, čo sa práve deje na slovenských hraniciach s Ukrajinou; ako vojenská invázia ovplyvnila osudy tamojšieho obyvateľstva; aký význam má solidarita Slovenska s naším východným susedom; a ako slovenské humanitárne organizácie pomáhajú ľuďom na úteku zo svojich domovov?

Pozrite si v stredu (9. marca od 19:00 do 20:00) cez Facebook a Youtube online diskusiuAmbrely s názvom ‚Vojna na Ukrajine: Ako Slovensko pomáha ľuďom na úteku’. Dozviete sa viac o tom, ako ľudia z mimovládneho sektora zareagovali na potreby ukrajinského obyvateľstva a koordinujú humanitárnu pomoc na hraniciach nášho východného suseda, a tiež ako môže ktokoľvek z nás na Slovensku prispieť fyzickým dobrovoľníctvom, finančne či inými aktivitami a pomôcť tak núdznym ľuďom na úteku z Ukrajiny.

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať tieto hostky a hosť:

1. Andrea Najvirtová (riaditeľka Človeka v ohrození; členka Predsedníctva platformy Ambrela); 

2. Zuzana Števulová (právnička a riaditeľka Ligy za ľudské práva / Human rights league);

3. Zuzana Suchová (manažérka dobročinných výziev; spoluzakladateľka Kto pomôže Ukrajine?);

4. Viktor Porubský (koordinátor pomoci v Spišskej katolíckej charite, patriacej pod Slovenskú katolícku charitu); 

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň, donora SlovakAid, výzvy Kto pomôže Ukrajine? a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #sUkrajinou.

Viac o diskutujúcich

Andrea Najvirtová sa témam rozvojovej spolupráce, ľudských práv a humanitárnej pomoci venuje už takmer dvadsať rokov, z toho desať rokov pôsobila v rôznych mimovládnych organizáciach na Balkáne. Na Slovensko sa vrátila v roku 2017, pretože chcela svojimi skúsenosťami prispieť k zlepšovaniu slovenskej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, čo sa jej darí ako členke Predsedníctva platformy Ambrela. Od januára 2020 stojí na čele celej organizácie Človek v ohrození, a so svojím tímom teraz aktívne pôsobí na ukrajinsko-slovenských hraniciach. 

Zuzana Števulová je právnička, venuje sa ľudským právam, migrácii a téme rodovej rovnosti. Ako riaditeľka vedie organizáciu Liga za ľudské práva ­/ Human rights league. V roku 2016 bola ocenená cenou International Women of Courage za statočnosť pri obhajobe ľudských práv utečencov a migrantov. Pre projekt Ambrely ‚Globálne ciele a migrácia‘ vypracovala rozsiahly Monitoring report k tejto téme a pre občiansky i akademický sektor viedla v nedávnej minulosti prednášky a webináre na tému nútenej migrácie, azylového práva a celkovo pomoci ľuďom na úteku.

Zuzana Suchová sa špecializuje na PR a marketing, ale najmä integrovaný fundraising a jeho rozvoj v organizáciách. Na tieto témy aj prednáša a mentoruje. Za pätnásť rokov pôsobenia v občianskom, mimovládnom a neziskovom prostredí viedla úspešné kampane, podieľala sa napríklad na výzve Kto pomôže Slovensku. Ako fundraiserka a PR manažérka pre saleziánske SAVIO pripravila šesť ročníkov verejnej zbierky Tehlička pre Afriku. V SR rozbehla darcovský portál Donio.sk a momentálne je aktívnou súčasťou iniciatívy Kto pomôže Ukrajine?.

Viktor Porubský sa po zahraničných štúdiách, desaťročnom právnickom pôsobení v Európskej komisii a dobrovoľníckych skúsenostiach vo svete vrátil na Slovensko a venuje sa charite. Pracuje pre Spišskú katolícku charitu, patriacu pod Slovenskú katolícku charitu, kde koordinuje humanitárne, rozvojové projekty a zahraničnú pomoc. Na ukrajinskej hranici strávil celý uplynulý týždeň. Je tiež spoluzakladateľom a štatutárom Mary’s Meals Slovensko, zabezpečujúcej potravinovú pomoc v nízkpríjmových krajinách sveta.

Viac o organizátorovi diskusie

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od roku 2019 realizuje spolu so šiestimi európskymi partnermi projekt Globálne ciele a migrácia, podporený EÚ z programu DEAR. Kampaň ‘Tváre migrácie‘ je jedným z výstupov tohto projektu. Jej cieľom je rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o dôvodoch a spôsoboch migrácie optikou medzinárodného rozvoja. Aj táto online diskusia je súčasťou tejto kampane. Jej realizácia je podporená zo zdrojov EÚ a aj SR pod značkou SlovakAid.

Viac o hostkách a hosťovi stredajšej diskusie aj o samotnej kampani ‘Tváre migrácie‘ nájdete tu. Viac o možnostiach pomoci núdznemu ukrajinskému ľudu tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE