Článok

Diskusie Ambrely v rámci Týždňa OSN na Slovensku

pridané: 11. októbra 2021

Koncom októbra sa ako Ambrela podieľame na podujatí ‚Týždeň OSN na Slovensku‘ z dielne Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Bude to konkrétne zorganizovaním dvoch panelových diskusií pre študentky a študentov stredných škôl – 27. októbra (streda). Pozrieť si ich naživo môžete na Facebook stránke platformy Ambrela, ako aj donora SlovakAid.

Názov 1. diskusie (v čase 9.40 h – 10.35 h) nesie názov: ‚Ako sa môžu mladí ľudia zo Slovenska zapojiť do medzinárodného dobrovoľníctva a pomáhať v zahraničí cez organizácie Ambrely‘.

Potvrdení hostia a hostky sú:

Anna Hruboňová – ADRA Slovensko (projekty SlovakAid a EU Aid volunteers);

Ján Košta – Slovenská katolícka charita (projekty SlovakAid a charitné dobrovoľníctvo, Pôstna krabička);

Štefan Kormančík – SAVIO (projekty SlovakAid a Saleziánske misijné dobrovoľníctvo, Tehlička pre Afriku);

Katarína Kucharik Jarošová – Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) (SlovakAid dobrovoľnícky program);

Hostia a hostky s moderátorom, výkonným tajomníkom Ambrely, Danielom Kabom, rozdiskutujú oblasti, ktoré by mohli mladých ľudí zaujímať, napríklad: definícia dobrovoľníctva; význam a prínos dobrovoľníctva pre SR (príspevok k SDGs a Agende OSN 2030); opis národného programu vysielania pod značkou SlovakAid; spomenutie iných programov dobrovoľníctva (ESC / EU Aid Volunteers, UN Volunteers, Saleziánske misijné dobrovoľníctvo); ideálny profil dobrovoľníka/čky, motivácia mladých pre dobrovoľníctvo; požiadavky a príprava pred výjazdom do tzv. rozvojovej krajiny; ponávratové aktivity a šírenie osvety o dobrovoľníctve a myslenia v globálnych súvislostiach.

Názov 2. diskusie (v čase 10.45 – 11.50) je: ‚Ako sa môže Slovensko projektmi členských organizácií Ambrely zapojiť do pomoci ľuďom na úteku v post-konfliktných krajinách‘.

Potvrdení hostia a hostky sú:

Marián Cehelník – Človek v ohrození (primárne o pomoci na Ukrajine, v Libanone, ale i na Južnej Morave);

Jozef Magda – eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (o pomoci v Keni, J. Sudáne, zbierke Dobrá novina a kampani Spolu pre Etiópiu);

Hugo Gloss – Slovenská katolícka charita (primárne o pomoci v Iraku, Libanone a Sýrii);

Anna-Mária Benková – ADRA Slovensko (primárne o pomoci v Srbsku a v Libanone);

Hostia a hostky s moderátorom, výkonným tajomníkom Ambrely, Danielom Kabom, aj v tejto diskusii rozdiskutujú oblasti, ktoré možno mladí ľudia natoľko do hĺbky nepoznajú, napríklad: definícia humanitárnej pomoci a porovnanie s rozvojovou spoluprácou; teritoriálne a sektorové priority (formy pomoci ODA SR v zahraničí); stakeholderi a predstavenie Ambrely a členov, pozorovateľov Ambrely; opis konkrétnych projektov v teréne (pomoc Afganistanu, Libanonu, Ukrajine, kampaň Spolu pre Etiópiu atď.); vysvetlenie potreby pomáhať núdznym, posilňovanie solidarity a šírenie osvety oficiálnej rozvojovej pomoci SR vo svete; dôvody nútenej migrácie / utečenectva a forma pomoci ľuďom na úteku.

Veríme, že toto podujatie môže prispieť k šíreniu povedomia o humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráci a činnosti našich členských organizácií medzi mladými ľuďmi. Tieto dve diskusie Ambrely sa realizujú aj vďaka podpore EÚ cez program DEAR a SR pod značkou SlovakAid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE