Článok

Chystáme diskusiu o vhodnej dávke politiky a informovaní o vojne na našich školách

pridané: 4. apríla 2022

Zaujíma vás, ako vojna na Ukrajine a súvisiaca utečenecká kríza vplýva na slovenský vzdelávací systém? Ako aktuálna kríza a informovanie o nej formuje prístup študujúcich k  ľuďom v pohybe a ľuďom na úteku? Ako a či sa politický zemepis, informovanie o konfliktoch, vojnách a humanitárnych krízach vyučuje na našich školách? A čo má s tým všetkým spoločné SR, EÚ a globálne vzdelávanie?

Pripojte sa v stredu (20. apríla od 18:00 do 19:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeň s názvom ‚Vojna na Ukrajine: Koľko politiky patrí do školských lavíc’. Dozviete sa viac o tom, čo by sa mali deti a mladí v triede dozvedieť o vojenskej ruskej invázii na Ukrajine, ale tiež o súvisiacej dezinfo-kampani a nástrahách pro-kremeľskej propagandy; ako a kam zaradiť do vzdelávacieho procesu mediálnu a informačnú gramotnosť; aj ako bude nová Národná stratégia globálneho vzdelávania SR odrážať súčasnú situáciu a aspekty rozvojového vzdelávania.

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať:

  • Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR;
  • Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu;
  • Juraj Hipš, odborník na vzdelávanie v Komenského inštitúte;
  • Veronika Fishbone Vlčková, riaditeľka Nadácie Milana Šimečku;

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #PolitikaVSkole.

O pozvaných diskutujúcich

Prof. Vladimír Šucha pred príchodom do Európskej komisie (EK) pôsobil na viacerých pracovných pozíciách, spojených s európskymi a medzinárodnými politikami. V rokoch 2000–2004 bol členom slovenského tímu, ktorý v Bruseli vyjednával vstup SR do EÚ. V rokoch 2005–2006 zakladal Agentúru na podporu výskumu a vývoja v Bratislave. Paralelne sa venoval vede a výskumu doma na Univerzite Komenského i vo svete. V rokoch 2006–2012 pôsobil ako riaditeľ na generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie a kultúru EK. Od roku 2012 riadil vedecký a poznatkový servis Európskej komisie – Spoločné výskumné centrum (EU science Hub – JRC). Od roku 2022 je vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Miroslava Hapalová vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Osem rokov pôsobila ako riaditeľka slovenskej pobočky neziskovej organizácie Člověk v tísni, ktorá sa zameriavala na začleňovanie sociálne vylúčených rómskych komunít prioritne v oblasti zamestnanosti, bývania a vzdelávania. Podieľala sa na tvorbe viacerých politík v oblasti integrácie Rómov, rozvoja terénnych sociálnych služieb a vzdelávania. Je spoluautorkou viacerých publikácií, analýz a výskumov v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Pracovala ako analytička pre oblasť individualizovanej podpory všetkých učiacich sa v projekte To dá rozum. Od apríla 2020 vedie ako riaditeľka Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ).

Juraj Hipš je bývalý učiteľ, lektor, dlhoročný odborník na vzdelávanie a tvorca inovácií. Je zakladateľom mimovládnej vzdelávacej organizácie CEEV Živica, ktorá je aktívnym členom Ambrely. Založil komunitnú školu na zaježovských lazoch, program pre nadaných mladých ľudí – Sokratov iInštitút, ako aj pedagogický program Komenského inštitút. Stál pri zrode ceny Učiteľ Slovenska, ktorá oceňuje kvalitných vyučujúcich a je súčasťou prestížneho medzinárodného ocenenia Global Teacher Prize. Za prácu v oblasti školstva získal Cenu MOST za dlhodobý prínos vo vzdelávaní. Nadácia Orange mu udelila cenu za občiansku angažovanosť a Ashoka foundation s Nadáciou Pontis ho zaradili medzi významných sociálnych inovátorov Slovenska.

Veronika Fishbone Vlčková pôsobila v štrnásť rokov mládežníckom sektore, kde sa venovala primárne rozvoju mladých ľudí v oblasti komunikácie, ako aj rozvoju kapacít samotných organizácií doma i v zahraničí. Od roku 2013 sa venuje spoločensko-vednému a marketingovému výskumu opäť v oblasti mladých ľudí či médií. Minulý rok s kolegami z Rady mládeže Slovenska (RmS) realizovala výskum, zameraný na hodnoty mladých v SR a ČR. Od roku 2022 je výkonnou riaditeľkou Nadácie Milana Šimečku (NMŠ), ktorá je pozorovateľom Ambrely. Nadácia sa dlhodobo venuje vzdelávaniu o rozmanitosti, zlepšovaniu postavenia znevýhodnených skupín a výchove k vzájomnému rešpektu.

O Ambrele ako organizátorovi diskusie

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od roku 2019 realizuje európsky projekt ‘Globálne ciele a migrácia‘ (s podporou EÚ z programu DEAR aj SR cez SlovakAid) s cieľom: rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o globálnych témach a Globálnych cieľoch OSN. Na jeseň 2021 odštartovala realizáciu projektu ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’, ktorý je podporený z programu Active citizens fund – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Táto diskusia je teda realizovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a tiež EÚ cez DEAR program – pri príležitosti tvorby Národnej stratégie GV v SR a aj v rámci potreby dôsledne a zodpovedne informovať o vojne na Ukrajine a jej dôsledkoch pre Slovensko. Viac info o diskusiách, ako aj ďalších aktivitách Ambrely nájdete tu.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE