Článok

Pozvánka na konferenciu k téme globálneho vzdelávania v príprave vyučujúcich v regióne V4

pridané: 1. marca 2022

Všetkých členov a pozorovateľov Ambrely, ako aj ďalších záujemcov a záujemkyne o tému globálneho vzdelávania v regióne V4, pozývame dňa 9. marca 2022 od 9:00 do 13:00 na online medzinárodnú konferenciu s názvom Vyučujúci ako agenti a agentky zmeny, presnejšie v angličtine: TEACHERS AS CHANGE AGENTS – Global education in teacher training in the V4 region and beyond.

Organizuje ju maďarská platforma HAND a jej partnerské organizácie z V4 regiónu, menovite: ARPOK z Česka, Grupa Zagranica z Poľska a za Slovenskú republiku je to AInova. Výskumníci a výskumníčky na konferencii predstavia výsledky svojich výskumných projektov o globálnom vzdelávaní (GV) v príprave vyučujúcich, zdôraznia použiteľnosť svojich zistení v praxi a opíšu ich vplyv na národné politiky. Účastníci a účastníčky sa tiež dozvedia o poslaní a nedávnej práci relevantných medzinárodných inštitúcií a sietí, akými sú North-South Centre Rady Európy, Global Education Network Europe (GENE) a Academic Network on Global Education and Learning (ANGEL). Na záver konferencie si zúčastnení budú môcť vybrať jeden zo štyroch paralelných workshopov, na ktorých získajú hlbšie pochopenie tém, súvisiacich s globálnym vzdelávaním v rámci prípravy vyučujúcich. Práve workshopy budú príležitosťou na výmenu skúseností a odborných znalostí v malých skupinách.

Konferencia je organizovaná v rámci výskumného projektu združenia HAND s názvom ‚Vyučujúci ako agenti zmeny‘ – s podporou North-South Centre Rady Európy. Na tomto podujatí bude zverejnená aj jeho maďarská výskumná správa a súhrnná správa v anglickom jazyku. Účasť je bezplatná, je však potrebná registrácia vopred na tomto registračnom linku. Aktuálne informácie o konferencii sa dozviete aj vo Facebook evente tu. Výsledkami výskumu aj závermi konferencie sa budeme zaoberať aj na našich pracovných skupinách a v rámci projektu EduGlobe s podporou ACF – Slovakia.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE