Článok

Pripravujeme Akčný plán Ambrely pre globálne vzdelávanie na rok 2022

pridané: 26. januára 2022

Súčasťou projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘, podporeného zo zdrojov ACF – Slovakia, je konsolidácia členskej a pozorovateľskej základne Ambrely vrátane zeefektívnenia procesov v pracovnej skupiny Ambrely pre globálne vzdelávanie (PS GV), ako aj posilnenia spoločných hodnôt a spolupráce medzi členmi.

Na dnešnom stretnutí Sekretariát Ambrely plánoval program a aktivity budúcotýždňového stretnutia Pracovnej skupiny Ambrely pre globálne vzdelávanie (PS GV). Budú sa týkať odozvy na Členskú schôdzu Ambrely (predovšetkým blok, venovaný GV); spomínanej konsolidácie členskej a pozorovateľskej základne; spoločných prác na tvorbe Národnej stratégie globálneho vzdelávania a pripravovanej súvisiacej informačnej kampane v rámci projektu EduGlobe – zvýrazňujúcej aktivity našich vzdelávacích organizácií a významu GV na národnej úrovni. Počas stretnutia by malo dôjsť k schváleniu Akčného plánu Ambrely v oblasti GV pre rok 2022 – obsahujúceho všetky vyššie spomenuté aktivity.

Dnešné stretnutie nadviazalo na minulotýždňovú diskusiu tímu Ambrely o konsolidácii PS GV v súvislosti s voľbou efektívnej komunikácie (formu, periodicitu a obsahový aspekt) plánovaných aktivít a harmonogramu celoročných aktivít PS GV, aby viedli k väčšej participácii členov skupiny.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE