Článok

K procesu tvorby na Deklarácii o globálnom vzdelávaní do roku 2050

pridané: 11. apríla 2022

Global Education Network Europe (GENE) úspešne pokračuje v participatívnom procese s cieľom vyvinúť novú Deklaráciu o globálnom vzdelávaní do roku 2050, do ktorého je spolu s mládežníckymi organizáciami, organizáciami občianskej spoločnosti, medzinárodnými organizáciami a tvorcami politík európskych vlád zapojená aj slovenská platforma Ambrela. Návrhovému výboru predsedá Írsko a spolupredsedá Luxembursko, pričom vo výbore sú zastúpené aj Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Fínsko a Francúzsko. Proces bude zavŕšený podpísaním a prijatím deklarácie v rámci celoeurópskeho kongresu o globálnom vzdelávaní do roku 2050, ktorý bude organizovať Írsko (prostredníctvom Irish Aid, Department of Foreign Affairs) a GENE v dňoch 3. a 4. novembra 2022 na Dublinskom zámku. Tešíme sa na finálny výsledok a budeme sa ním zaoberať aj v rámci nášho projektu EduGlobe s podporou ACF – Slovakia. Viac o progrese si možno v angličtine prečítať tu.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE