Článok

Po Pan-európskom kongrese o globálnom vzdelávaní z dielne North-South Centra

pridané: 3. júna 2022

Pan-európsky kongres o globálnom vzdelávaní (GV) bol na prelome mája a júna organizovaný v Štrasburgu pod taktovkou North-South Centre pri Rade Európy. Jeho program bol naozaj bohatý. Kongres sa niesol v znamení dvadsiateho výročia Maastrichtskej deklarácie a desiateho výročia Odporúčania k vzdelávaniu pre globálnu vzájomnú závislosť a solidaritu Rady Európy. Zdôrazňujúc Agendu OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 sa kongres sa zameral na hodnotenie a posilnenie učebných osnov globálneho vzdelávania v jednotlivých krajinách, ako aj vývinu politík v oblasti globálneho vzdelávania v rámci Európy v časoch krízy.

V programe nesmela chýbať ani slovenská platforma Ambrela. Manažérka Ambrely pre globálne vzdelávanie, Zuzana Firgánková, vystúpila v diskusii č. 7 s názvom ‚Defining Global Education national strategies, priorities, processes through a multistakeholder approach‘ spolu s koordinátormi a koordinátorkami GV z Cypru, Lotyššska či Srbska. Diskusia sa venovala národným vzdelávacím stratégiám a miere zapojenia občianskej spoločnosti do daných procesov. Naša kolegyňa prítomným ozrejmila proces tvorby národnej stratégie GV v SR, ktorý podrobne sledujeme v rámci projektu EduGlobe s podporou ACF – Slovakia. Postrehy z kongresu preberieme aj na Pracovnej skupine Ambrely pre GV.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE