Projekty

Ambrela súčasťou subgrantovej schémy Eurodadu

pridané: 28. januára 2021

Trvanie projektu: Január 2021 – Jún 30 2022 (18 mesiacov)

Cieľom nášho projektu a účasti v subgrantovej schéme je budovať kapacity Ambrely a umožniť jej stať sa aktívnym členom siete Eurodad.

Eurodad je sieť 59 mimovládnych organizácií z 28 európskych krajín. Usiluje sa o transformačné  zmeny v globálnych a európskych politikách, inštitúciách, pravidlách a štruktúrach, s cieľom zabezpečiť demokraticky kontrolovaný, environmentálne udržateľný finančný a ekonomický systém, ktorý podporuje odstránenie chudoby a zabezpečenie ľudských práv pre všetkých.

 

Strategický plán Eurodadu stanovuje ciele, ktoré majú pomôcť dosiahnuť:

  • daňovú spravodlivosť, zameranú na zastavenie straty zdrojov v tzv. rozvojových krajinách;
  • ukončenie dlhových kríz, ktoré bránia hospodárskemu pokroku;
  • efektívnu pomoc, ktorá zmení ľudské životy;
  • verejne podporované súkromné ​​finančné a investičné dohody, ktoré rešpektujú ľudské práva;
  • financovanie v oblasti zmeny klímy, ktoré reaguje na priority tzv. rozvojových krajín v oblasti adaptácie na zmierňovanie dosahov zmeny klímy.

Okrem toho má Eurodad aj prierezové priority, ktoré začleňuje do celej svojej práce. Týkajú sa rodovej rovnosti, globálnej hospodárskej správy a zodpovedných finančných štandardov.

 

Naše projektové aktivity v rámci projektu, podporeného zo zdrojov Eurodad, zahŕňajú:

  • mapovanie možnosti advokácie a tvorby partnerstiev so zainteresovanými stranami v oblasti účinnosti rozvojovej pomoci;
  • tréningy a iné vzdelávacie  aktivity pre členov Ambrealy a Eurodadu;
  • príprava advokačných materiálov a štúdii;
  • online diskusie na témy, vzťahujúce sa k rozvojovej pomoci;
  • medzinárodná konferencia, zameraná na efektivitu rozvojovej pomoci

Tieto aktivity pomôžu navýšiť a posilniť kapacity samotnej Platformy, ako aj jej členov v oblasti zvyšovania kvantity a kvality rozvojovej pomoci prostredníctvom advokácie a politickej práce na národnej aj medzinárodnej úrovni s cieľom prispieť k dosiahnutiu konkrétnych cieľov v rámci Eurodadu a jeho stratégie. Viac na: https://www.eurodad.org/

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
Hospodárské noviny