Projekty

Ambrela súčasťou subgrantovej schémy Eurodad (Umbrella project s podporou EÚ)

pridané: 28. januára 2021

Umbrella project.

Trvanie projektu: Január 2021 – December 2022 (24 mesiacov)

Cieľom nášho projektu s názvom ‚Umbrella‘ alebo ‚Strengthening the institutional, operational and representational capacity of the Eurodad network to undertake coordinated actions and advocate for policy changes that help ensure a democratically controlled, environmentally sustainable financial and economic system that works to eradicate poverty and ensure human rights for all‘ a tým pádom účasti v subgrantovej schéme Eurodad je budovať kapacity Ambrely a umožniť jej stať sa aktívnym členom siete Eurodad.

EURODAD je sieť 59 mimovládnych organizácií z 28 európskych krajín. Usiluje sa o transformačné  zmeny v globálnych a európskych politikách, inštitúciách, pravidlách a štruktúrach, s cieľom zabezpečiť demokraticky kontrolovaný, environmentálne udržateľný finančný a ekonomický systém, ktorý podporuje odstránenie chudoby a zabezpečenie ľudských práv pre všetkých.

 

Strategický plán Eurodadu stanovuje ciele, ktoré majú pomôcť dosiahnuť:

  • daňovú spravodlivosť, zameranú na zastavenie straty zdrojov v tzv. rozvojových krajinách;
  • ukončenie dlhových kríz, ktoré bránia hospodárskemu pokroku;
  • efektívnu pomoc, ktorá zmení ľudské životy;
  • verejne podporované súkromné ​​finančné a investičné dohody, ktoré rešpektujú ľudské práva;
  • financovanie v oblasti zmeny klímy, ktoré reaguje na priority tzv. rozvojových krajín v oblasti adaptácie na zmierňovanie dosahov zmeny klímy.

Okrem toho má Eurodad aj prierezové priority, ktoré začleňuje do celej svojej práce. Týkajú sa rodovej rovnosti, globálnej hospodárskej správy a zodpovedných finančných štandardov.

 

Naše projektové aktivity v rámci projektu, podporeného zo zdrojov EÚ cez schému Eurodad v rámci Umbrella projektu, zahŕňajú:

  • mapovanie možnosti advokácie a tvorby partnerstiev so zainteresovanými stranami v oblasti účinnosti rozvojovej pomoci;
  • tréningy na budovanie kapacít a iné vzdelávacie aktivity pre členov Ambrealy a Eurodadu;
  • príprava advokačných materiálov a štúdií, ako aj reportu AidWatch;
  • online diskusie na témy, vzťahujúce sa k téme rozvojovej spolupráce;
  • medzinárodná konferencia, zameraná na efektivitu rozvojovej spolupráce – Rozvojové fórum.

Zatiaľ sme s podporou EURODAD zrealizovali nasledujúce aktivity:

Online diskusiu: Solidarita vs politika: zahraničná pomoc SR v roku pandémie 

Kampaň No Climate Justice without Debt Justice

Tvorbu a distribúciu správy AidWatch – hodnotenia systému ODA SR

Propagácia AidWatch v médiách (Denník N, TASR, Prohuman, RTVS: Rádiožurnál, SME)

Vystúpenie na medzinárodnej konferencii ODA – Quo Vadis

Stretnutie s budúcou veľvyslankyňou SR v Keni

Fundraisingový tréning s TrippleMinds

Online diskusiu o riešení a zmiernení dôsledkov Sýrskej krízy vo svete

Tréning o komunikácii v konflikte s KRES UP

Online diskusiu o aktivitách SR na zmiernenie konfliktu na Ukrajine

Stretnutia Predsedníctva Ambrely a Pracovnej skupiny pre RS a HP 2022

Príprava a realizácia medzinárodnej konferencie Rozvojové fórum 2022

Stretnutie s vedením MZVaEZ SR a SAMRS k dotačným výzvam na rok 2022

Výzva občianskeho sektora vláde SR k poskytovaniu humanitárnej pomoci Ukrajine

Vyhlásenie proti započítavaniu darovaných vakcín pod rozvojovú pomoc

K uzneseniu Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Výzva na sprístupnenie údajov o vlastníctve majetku (nielen ruských oligarchov)

O rozvojovej spolupráci v Ročenke SFPA za rok 2021

Výbor OECD/DAC zverejnil údaje o výdavkoch na rozvojovú pomoc

Séria EURODAD webinárov o financovaní v oblasti zmeny klímy

Zrealizovaná konferencia Ambrela development forum (ADF) 2022

Výzva siete EURODAD na nevykazovanie nástrojov PSI a SDRs do oficiálnej zahraničnej pomoci

Výzva siete EURODAD na nevykazovanie darovaných vakcín do oficiálnej zahraničnej pomoci

Vydali sme publikáciu o vplyve inovácií na slovenskú oficiálnu zahraničnú pomoc (ODA)

Tieto aktivity z Umbrella projektu pomôžu navýšiť a posilniť kapacity samotnej Platformy, ako aj jej členov v oblasti zvyšovania kvantity a kvality rozvojovej pomoci prostredníctvom advokácie a politickej práce na národnej aj medzinárodnej úrovni s cieľom prispieť k dosiahnutiu konkrétnych cieľov v rámci Eurodadu a jeho stratégie. Viac info tu.

 

Tento projekt a jeho aktivity sa realizujú so spolufinancovaním z Európskej únie. Za jeho obsah nesú výhradnú zodpovednosť Ambrela, Eurodad a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE