Článok

Vydali sme správu AidWatch – hodnotenie systému ODA SR za rok 2020

pridané: 17. októbra 2021

AidWatch je správa, v ktorej naša Ambrela každoročne opisuje a hodnotí systém oficiálnej rozvojovej spolupráce – ODA SR v uplynulom roku. Ponúka tak unikátny a kritický pohľad, ale aj odporúčania pre oblasť rozvojovej spolupráce a globálneho vzdelávania zo strany občianskej spoločnosti.

Tak je tomu aj tento rok a v pondelok 18. októbra oficiálne vydávame dlhoočakávaný report AidWatch za rok 2020. Upozorňujeme v ňom napríklad na to, že SR prispela na ODA SR sumou 124,5 mil. eur, čo na papieri predstavuje medziročný nárast podielu ODA z 0,11 % na 0,14 % hrubého národného dôchodku. Za týmto zdanlivým nárastom však stojí hlavne odpustenie dlhu Srbsku a Somálsku vo výške 16,6 mil. eur. Skutočný objem je 104,6 mil. eur a podiel na HND predstavoval 0,12 %. SR sa tak stále nepriblížila k svojmu medzinárodnému záväzku vynaložiť 0,33 % HND na rozvojovú spoluprácu.

V aktuálnom AidWatch-i z pera Zuzany Sládkovej a Daniela Kabu sa tiež dočítate, že pomer bilaterálnej pomoci voči tej multilaterálnej, odvádzanej SR do medzinárodných inštitúcií, naďalej klesá. Po odpočítaní odpusteného dlhu Srbsku a Somálsku je to iba 16,7 mil. eur. Táto vynaložená suma sa pre ilustráciu rovná napríklad nákladom na výstavbu 1 km rýchlostnej cesty Pstruša–Kriváň.

Nechceme byť však iba kritickí voči ministerstvu zahraničia ako koordinátorovi ODA SR, a tak popri odporúčaniach (k objemu, vykazovaniu, ako aj kvalite oficiálnej rozvojovej spolupráce) Ambrela pripravila na záver celej správy AidWatch aj semaforové hodnotenie cieľov. Ak SR využije potenciál, ktorý má aj v podobe členov a pozorovateľov Ambrely, môže realizovať rozvojovú spoluprácu viac efektívne a byť viac solidárne.

Správa AidWatch bola vypracovaná na základe konzultácií s členmi a pozorovateľmi Ambrela. Publikácia bola vydaná s finančnou podporou SR cez SlovakAid a EÚ cez program DEAR i Eurodad, pričom reflektuje iba názory Ambrely a tieto nemožno interpretovať ako stanovisko donorov.
Celú správu AidWatch si môžete stiahnuť a prečítať priamo tu.

Táto publikácia bola pripravená a realizovaná so spolufinancovaním z Európskej únie z programov DEAR a EURODAD, ako aj SR pod značkou SlovakAid. Za jeho obsah nesie výhradnú zodpovednosť Ambrela a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE