Článok

Úspešný tréning o komunikácii v konflikte za nami

pridané: 30. mája 2021

Koncom mája sme zrealizovali v online podobe bezplatný tréning v rámci budovania kapacít pre naše organizácie s názvom Komunikácia v konflikte Ako zvládať konfliktnú komunikáciu na úrovni jednotlivcov alebo tímu; intervencie vo fáze možnej eskalácie konfliktu. Viedla ho rozvojová expertka a pedagogička Lenka Dušková z Katedry rozvojových a environmentálních studií UP v Olomouci, ktorá pôsobí aj ako certifikovaná mediátorka a realizátorka simulácií konfliktov v rôznych prostrediach z nízkopríjmových krajín.

Zúčastnilo sa tréningu 16 účastníkov a účastníčok z organizácií Ambrely a bol podporený zo zdrojov EÚ cez subgrantovú schému Eurodad. Každú jednu poučku (napr. od autora Davida Rocka) z teórie doplnila trénerka vizuálizáciou, ale zároveň osobným príbehom z praxe. Tak sme si danú situáciu vedeli predstaviť i na vlastnej koži odskúšať – najmä počas početných skupinových cvičení. Identifikácia stakeholderov v daných situáciách, ktoré chceme pochopiť a následne riešiť, je kľúčová. Úplne nové bolo pre mnohých rozdelenie konfliktu na jeho 9 štádií (akoby schodov na  schodisku) podľa Fridricha Glasla, za čo trénerke ďakujeme. Už teraz sa tešíme na váš záujem o naše ďalšie vzdelávacie podujatia na jeseň.

Toto školenie bolo pripravené a realizované so spolufinancovaním z Európskej únie. Za jeho obsah nesie výhradnú zodpovednosť Ambrela a Eurodad, a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE