Článok

Výzva siete EURODAD k nevykazovaniu darovaných vakcín do oficiálnej zahraničnej pomoci

pridané: 11. decembra 2022

Slovenská platforma Ambrela je aktívnym členom siete EURODAD vďaka projektu Umbrella project s podporou EU. Keďže sa blíži decembrové stretnutie OECD Pracovnej skupiny pre štatistiky rozvojového financovania (Development Assistance Committee / DAC Working Party on Development Finance Statistics / WP STAT), v týchto dňoch sme jej spolu s ďalšími členmi EURODAD-u adresovali výzvu k téme započítavania darovania vakcín proti COVID-19 do oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA). Vítame diskusiu o vykazovaní ODA a vedení štatistík v súvislosti s distribúciou vakcín, a pred najbližším stretnutím WP STAT (15. a 16. decembra) by sme sa chceli podeliť o našu reakciu k tejto téme.

Názor signatárov výzvy zo siete EURODAD (vrátane našej Ambrely) je, že takéto započítavanie darovaných vakcín je problematické vo viacerých oblastiach. Po 1.) je nespravodlivé – v čase COVID krízy bohaté krajiny vykúpili dostupné vakcíny, čím znemožnili ostatným krajinám zabezpečiť k nim prístup aj pre najviac zraniteľné skupiny. Následne, keď už vakcíny neboli v bohatých krajinách potrebné, tie sa ich rozhodli darovať ostatným, zväčša nízkopríjmovým krajinám. Po 2.) podkopáva princíp vlastníctva agendy nízkopríjmovými krajinami – darovanie totiž reagovalo na prebytok vakcín a nie na reálnu potrebu a dopyt krajín Globálneho juhu po vakcínach. Po 3.) oslabuje financovanie rozvojovej spolupráce – iné oblasti rozvojovej spolupráce boli totiž limitované na úkor darovania nepotrebných vakcín

Touto témou sme s ana Slovensku tento rok venovali aj v reporte Aidwatch z dielne Ambrely: “V snahe vykázať aspoň nominálny nárast sa SR uchýlila k tomu, že do rozvojovej pomoci (ODA SR) započítala aj sumu 9,42 mil. eur v podobe vakcín darovaných partnerským krajinám na podporu boja s pandémiou covid-19. Z toho 3 mil. eur bola hodnota vlastných zásob určená pre Arménsko, Čiernu Horu, Keňu, Rwandu, Vietnam a Ukrajinu. SR si započítala do rozvojovej pomoci aj sumu 6,5 mil. eur, čo by mala byť hodnota vakcín, ktoré SR odstúpila v rámci mechanizmu COVAX v prospech Alžírska, Indonézie, Jemenu, Konga a Rwandy.” Pre porovnanie a lepšie predstavenie si celej situácie by mohlo slúžiť, že budget SAMRS na SlovakAid dotácie je 4 milióny eur.

Viac v pôvodnom vyhlásení organizácií EURODAD-u s názvom ‘CSOs call on donors to stop reporting donated excess Covid-19 vaccine doses as ODA’ tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE