Článok

Výbor OECD/DAC zverejnil údaje o výdavkoch na rozvojovú pomoc

pridané: 12. apríla 2022

Výbor pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD/DAC) publikoval dňa 12. apríla predbežné údaje o výške a štruktúre výdavkov, ktoré krajiny OECD/DAC investovali do oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) v roku 2021. Tieto dáta naznačujú, že už druhý rok po sebe dosiahla celková výška, vynaložená na rozvojovú pomoc, rekordnú úroveň. Suma 179 miliárd dolárov predstavuje pri očistení od inflácie nárast o 4,4 % oproti roku 2021.

Členské štáty DAC minuli 10,5 % celkových výdavkov na ODA, teda celkovo 18,7 miliardy dolárov na aktivity, súvisiace s riešením pandémie Covid-19. Podstatná časť navýšených výdavkov na ODA v rokoch 2020 a 2021 bola spôsobená práve reakciou na Covid-19. Slovenská ODA zaznamenala nárast o 0,6 %, pričom materiál OECD poznamenáva, že to bolo „predovšetkým vďaka darovaniu vakcín krajinám s nižšími príjmami“.

Zverejnenie dát Výboru OECD/DAC prebehlo formou online diskusie a tlačového vyhlásenia z dielne organizácií občianskej spoločnosti, združených v OECD-DAC CSO Reference Group (vrátane slovenskej platformy Ambrela). Náš postoj je vyjadrený v spoločnom vyhlásení tu.

Dnešnej diskusii mimovládok dominovali dve témy. Prvou bola tendencia vykazovať ako rozvojovú pomoc aj vakcíny, darované iným nízkopríjmovým krajinám aj v prípade, že neboli pre tento účel zakúpené. Do týchto krajín putovali až po nevyužití v donorskom štáte. Podľa údajov OECD/DAC bola takto vykázaná pomoc vo výške 2,3 miliardy dolárov (teda 1,3 % celkových výdavkov na ODA), pričom 3,5 miliardy dolárov išlo na vakcíny, špecificky určené na pomoc núdznym v nízkopríjmových krajinách. Predstavitelia OECD/DAC v tomto prípade zdôrazňovali snahu o úplnú transparentnosť – aby boli darované vakcíny reportované podľa svojho pravého účelu zakúpenia. Druhou diskutovanou témou bola snaha vyhnúť sa scenáru, keď vlády a veľkí donori presmerujú svoje fondy z doteraz existujúcich programov rozvojovej pomoci na riešenie následkov vojny na Ukrajine bez celkového navýšenia výdavkov na ODA, čím by ohrozili financovanie intervencie v mnohých ďalších, krízami zasiahnutých oblastiach. Aby k tomu nedošlo, občianska spoločnosť od vlád opätovne požaduje navýšenie výdavkov na zahraničnú pomoc. Výbor OECD/DAC tiež zverejnil predbežnú analýzu dát tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE