Článok

Po stretnutiach Predsedníctva Ambrely a Pracovnej skupiny pre RS a HP

pridané: 14. februára 2022

Koncom minulého týždňa prebehli dôležité stretnutia Predsedníctva Ambrely, ako aj Pracovnej skupiny Ambrely pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc (PS RSHP). Predstavili sme na nich koncept nášho májového Ambrela Development Forum – ADF (23.–24.5.) a možnosti zapojenia sa do jeho organizácie.

Hovorilo sa o Akčnom pláne na rok 2022, aktualizácii súčasného etického kódexu aj o financovaní. Veľa sa diskutovalo o advokačnom postupe v súvislosti s dotačnými výzvami SAMRS pre rok 2022 (a závažnými zmenami v ich nastavení).

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE