Článok

Výzva siete EURODAD na nevykazovanie nástrojov PSI a SDRs do oficiálnej zahraničnej pomoci

pridané: 11. septembra 2022

Slovenská platforma Ambrela je aktívnym členom siete EURODAD vďaka projektu Umbrella project s podporou EU. Keďže sa blíži septembrové stretnutie OECD Pracovnej skupiny pre štatistiky rozvojového financovanie (Development Assistance Committee -DAC Working Party on Development Finance Statistics – WP STAT)v týchto dňoch sme spolu s 32 ďalšími členmi EURODAD-u adresovali spoločné vyhlásenie a odporúčania občianskej spoločnosti, nakoľko medzi členmi panujú obavy o kvalite a integrite štatistík ODA.

Hlavnou témou odporúčaní bolo zvýšenie kvality a integrity oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) v kontexte nástrojov súkromného sektora, tzv. PSI, a osobitných práv čerpania, tzv. SDRs, a teda ich oprávnenosti v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci.

Prvým bodom je vykazovanie ODA v rámci nástrojov súkromného sektora – PSI. ODA vykazovaná ako PSI sa za posledné štyri roky (2018-2021) zvýšila o 39 %. Ako problém sa vidí fakt, že rozdelenie PSI ODA (podľa geografie a sektorov) smeruje do cieľových krajín a sektorov, ktoré sú najziskovejšie. Keďže v priemere len 3,5 % smerovalo do najmenej rozvinutých krajín, vyvoláva to otázky o ich vplyve na riešenie chudoby a nerovností. To predstavuje odklon od hlavného mandátu ODA, spochybňujúc medzinárodný záväzok donorov: „Leave no one behind“.

Druhým bodom v kontexte presmerovania osobitných práv čerpania (SDRs) do nízkopríjmových krajín prostredníctvom RST (Trust pre odolnosť a udržateľnosť) poukazujeme na to, že tie by vôbec nemali byť oprávnené započítavať sa do ODA. Všetky vyspelé ekonomiky (krajiny OECD-DAC) – darcovia verejne informovali, že nepotrebujú svoje dodatočné SDR (cieľom ktorých je pomôcť zmierniť problémy s likviditou v krajinách s nižšími príjmami), nakoľko nikto z nich sa nepriblížil k potrebe použitia už svojich existujúcich zásob na riešenie kríz. Ambrela spolu s ostatnými signatármi vyhlásenia s odporúčaniami poukazuje na to, že je správne a spravodlivé, aby boli požičané nízkopríjmovým krajinám, ktoré potrebujú dodatočné zdroje. Avšak započítavať tieto pôžičky do ODA je v rozpore s jej povahou a duchom, a spôsobuje tak len falošné navýšenie úrovne ODA darcovských krajín a nie skutočné fiškálne úsilie. SDRs by sa preto nemali považovať za oficiálnu rozvojovú pomoc.

Viac v pôvodnom vyhlásení organizácií EURODAD-u s názvom ‘Towards increased quality and integrity of ODA in the context of Private Sector Instruments and Special Drawing Rights’ tu..

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE