Článok

Úspešný fundraisingový tréning za nami

pridané: 29. júna 2021

Ambrela úspešne zorganizovala ďalší tréning zo série budovania kapacít pre naše organizácie. Vďaka lektorke Lise Ringhofer z TripleMinds sme sa dozvedeli viac o formách fundraisingu a možnosti financovania našich projektov zahraničnými a domácimi súkromnými nadáciami.

Tréningu, podporeného zo zdrojov EÚ cez EURODAD, sa zúčastnili zástupcovia a zástupkyne 11 organizácií Ambrely. Prekvapilo nás zistenie, že len v Európe je okolo 150-tisíc nadácií, prerozdeľujúcich ročne granty vo výške 60 miliónov eur. Vďaka tomuto tréningu sme sa zorientovali v ich typológii (heart-oriented vs head-oriented, data-driven). Pozreli sme sa na rôzne registre, databázy aj dve asociácie, v ktorých sú privátne nadácie združené. Ich prioritizáciu a vyhľadávanie sme si vyskúšali v skupinovej aktivite na príklade hľadania grantu pre ADRA Slovensko a ich projekt v Srbsku.

Prítomných posmelili tipy na písanie príbehov (stories as hooks podľa knihy Storytelling for grantseekers) do grantových žiadostí namiesto suchých štatistík. Podnetné bolo využívanie aktuálnej terminológie podľa súčasných stratégií nadácií (project manager vs Impact manager; logical framework vs results staircase). Najbližšiu takúto možnosť vzdelávania vám z Ambrely opäť ponúkneme po prázdninách.

Toto školenie bolo pripravené a realizované so spolufinancovaním z Európskej únie. Za jeho obsah nesie výhradnú zodpovednosť Ambrela a Eurodad, a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE