Článok

Výzva na sprístupnenie údajov o vlastníctve majetku (nielen ruských oligarchov)

pridané: 14. marca 2022

Viac ako stodvadsať popredných organizácií, zameraných na transparentnosť, boj proti korupcii, vrátane siete EURODAD, ktorej aktívnym členom je aj naša Ambrela, vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby konali a sprístupnili verejnosti všetky registre spoločností a skutočných vlastníkov firiem. Takáto transparentnosť je kľúčová pri odhaľovaní majetku a peňazí ruských oligarchov v EÚ. Práve súčasná kríza, spojená s ruskou vojenskou inváziou na Ukrajine, poukázala na to, aké ťažké je získať informácie – kľúčové pre odhaľovanie a vyšetrovanie majetku, spojeného s Putinovým režimom. Médiá, občianska spoločnosť a dokonca ani cezhraničné orgány, činné v trestnom konaní, nemajú prístup k údajom, ktoré potrebujú. Nedostatočná transparentnosť tak umožnila oligarchom skrývať dôležité skutočnosti a kupovať si aktíva aj politický vplyv naprieč EÚ. 

Aktuálna výzva s názvom ‘Act now – open up company and beneficial ownership registers across Europe’ na sprístupnenie údajov o vlastníctve majetku prichádza ako reakcia na vpád ruských vojsk na Ukrajinu, porušovanie zásad právneho štátu, ľudských práv a štátnej suverenity zo strany Ruskej federácie. Organizácie vyjadrujú podporu EÚ v kolektívnom zaujatí dôrazného postoja na obranu demokracie a spoločných hodnôt , ktoré nás spájajú. Aby však spoločné akcie a sankcie boli efektívne a účinné, je potrebné zaviesť transparentný systém vlastníctva, ktorý by aj v budúcnosti dokázal zabrániť prílevu a prítomnosti špinavých peňazí v národnom hospodárstve naprieč krajinami EÚ. Inštitúcie EÚ (v rámci záväzku k transparentnosti) by mali explicitne určiť, aké informácie a akým spôsobom majú členské krajiny údaje zverejňovať, a teda poskytnúť usmernenia – ako stransparentniť vlastníctvo spoločností v EÚ a otvoriť svoje obchodné registre verejnosti. Viac info o výzve tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE