Článok

Diskusia o riešení a zmiernení dôsledkov Sýrskej krízy vo svete

pridané: 3. júna 2021

Zaujíma vás, prečo Sýrska kríza trvá už desať rokov; ako možno pomôcť tamojším núdznym ľuďom a ľuďom na úteku; a ako slovenské humanitárne aj rozvojové projekty pomáhajú zmierniť túto krízu nielen v Sýrii, ale aj v Libanone, Iraku a ďalších regiónoch?

Pripojte sa vo štvrtok (17. júna od 18:00 do 19:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrely s názvom ‚Ako Slovensko pomáha riešiť a zmierniť dôsledky Sýrskej krízy vo svete’. Dozviete sa viac o tom, ako vnímajú členovia, pozorovatelia Ambrely a tiež ministerstvo zahraničia aktuálnu situáciu v Sýrii a jej okolitých štátoch, a ako môže Slovenská republika daný konflikt a jej negatívne dosahy ovplyvniť, resp. zmierniť svojimi aktivitami.

Na otázky moderátorky Frédérique Halászovej budú odpovedať:

Ingrid Brocková – štátna tajomníčka MZVaEZ SR; 

Mária Sliacka – riaditeľka UNICEF Slovensko;

Hugo Gloss – manažér humanitárnej pomoci SKCH;

Jozef Šuvada – lekár, expert WHO, pedagóg na VŠSA;

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň a donora SlovakAid. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #Syria.

O hosťoch a hostkách diskusie:

Ingrid Brocková je kariérna diplomatka, v roku 2020 bola menovaná štátnou tajomníčkou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Po štúdiu na STU v Bratislave vyštudovala medzinárodné vzťahy na Univerzite Komenského v Bratislave a medzinárodnú verejnú politiku na univerzite Johns Hopkins SAIS vo Washingtone DC. V minulosti bola riaditeľkou Svetovej banky v SR, neskôr pôsobila ako Stála predstaviteľka SR pri OECD. Na MZVaEZ SR sa venuje prednostne ekonomickej diplomacii. Nedávno viedla štátnu delegáciu do Libanonu, ktorá sa venovala riešeniam tamojšej humanitárnej krízy.

Mária Sliacka je riaditeľkou UNICEF Slovensko od decembra 2019. Vyštudovala Ekonomickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a po absolvovaní dobrovoľníckeho pobytu v Keni sa začala venovať rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci. Niekoľko rokov pôsobila v organizáciách Ambrely: Človek v ohrození a ADRA Slovensko. S organizáciou Polish Humanitarian Action viedla v roku 2013 misiu na turecko-sýrskych hraniciach, pomáhajúc tak priamo ľuďom zo Sýrie. V rámci práce pre UNICEF sa takisto venuje pomoci obetiam desaťročnej sýrskej krízy.

Hugo Gloss je manažérom humanitárnej pomoci v Slovenskej katolíckej charite (SKCH). Študoval na Bolonskej univerzite a na Univerzite Roma Tre v Ríme. Spolupracoval pri rozbiehaní iniciatívy ‚Kto pomôže?‘. Od roku 2006 je v SKCH zodpovedný za humanitárne projekty, ktoré sa venujú odstraňovaniu chudoby, zmierňovaniu následkov konfliktov a pomoci ľuďom na úteku. Pracovne navštívil niekoľkokrát Sýriu, Libanon a Irak. Práve v Iraku rozbieha SKCH s podporou SlovakAid nový projekt na zabezpečenie pitnej a bezpečnej vody a sanitácie.

Jozef Šuvada je expertom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a pedagógom na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠSA). Vyštudoval všeobecné lekárstvo na LF UK, verejné zdravotníctvo na VŠSA v Bratislave a špecializačné vzdelávanie v odboroch infekčné ochorenia, detská onkológia, paliatívna a tropická medicína v zahraničí. Počas pandémie bol riaditeľom národného krízového klinického tímu pre MZ SR. Ako lekár a terénny rozvojový pracovník pôsobil v Južnom Sudáne, Ugande, Burundi a posledných rokoch najmä v Libanone. Nedávnej štátnej delegácii prezentoval výsledky zdravotnícko-sociálneho projektu VŠSA s podporou SlovakAid – v utečeneckom tábore Dbayeh v Bejrúte. 


O Ambrele, organizujúcej diskusiu:

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od roku 2019 realizuje spolu so šiestimi európskymi partnermi projekt ‘Globálne ciele a migrácia‘ (spolu s kampaňou ‘Tváre migrácie‘), podporený EÚ z programu DEAR, s cieľom: rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o dôvodoch a spôsoboch migrácie optikou medzinárodného rozvoja. Od začiatku roka 2021 je zapojená aj do subgrantovej schémy EURODAD, výstupom ktorej je práve táto diskusia. Info o diskusii prostredníctvom Facebook eventu tu.

Tento event bol pripravený a realizovaný so spolufinancovaním z Európskej únie. Za jeho obsah nesie výhradnú zodpovednosť Ambrela a Eurodad, a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE