Projekty

V4 Aid – Spoločná podpora Miléniovým rozvojovým cieľom

pridané: 1. feb 2011

Poslaním projektu „V4 Aid- Spoločná podpora Miléniovým rozvojovým cieľom“ je zapojenie sa do globálnej snahy o redukciu chudoby prostredníctvom silnejšieho […]

Zobraziť aktualitu

Podpora zapájania mimovládnych rozvojových organizácií do tvorby efektívneho systému slovenskej rozvojovej pomoci

pridané: 5. mar 2010

Cieľom projektu je vytvoriť rámec pre koordinačné aktivity mimovládnych rozvojových organizácií a posilňovať odborný vklad MVRO ako kvalifikovaných partnerov oficiálnej […]

Zobraziť aktualitu

Presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd v kontexte slovenskej rozvojovej spolupráce

pridané: 5. mar 2010

O projekte Cieľom projektu je zvýšiť povedomie a úroveň vzdelanosti odbornej a širokej verejnosti v oblasti podpory a ochrany základných […]

Zobraziť aktualitu

Podpora kapacít Platformy MVRO v zmysle Memoranda o porozumení medzi MZV SR a PMVRO

pridané: 5. mar 2010

O projekte Účelom tohto projektu je vytvoriť rámec pre koordinačné a advokačné kapacity Platformy MVRO. Podpora kapacít a organizačného zabezpečenia […]

Zobraziť aktualitu

Dotácia MZV SR: Stratégia pre Globálne rozvojové vzdelávanie pre roky 2010 – 2015

pridané: 5. mar 2010

O projekte Účelom tohto projektu bolo vytvorenie návrhu Stratégie pre Globálne rozvojové vzdelávanie pre roky 2010 – 2015. Trvanie projektu: […]

Zobraziť aktualitu

Donori


Európska únia
SlovakAid

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
Hospodárské noviny