Projekty

Hackaton pre globálne občianstvo (SlovakAid projekt)

pridané: 1. septembra 2020

Hackaton pre globálne občianstvo. (Kofinancovanie EÚ projektu Bridge 47: Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu – most k udržateľnému rozvoju).

Trvanie projektu: október 2019 – september 2020

Cieľom projektu bolo zvýšiť kapacity (a nepriamo aj počet) pre partnerstvá a spoluprácu medzi mimovládnymi organizáciami a firmami a to v oblastiach globálneho vzdelávania ako aj rozvojovej  a humanitárnej pomoci, a tak zvýšiť počet firiem a MVO, realizujúcich tento typ partnerstiev.

Toto podujatie bolo realizované v nadväznosti na dve ďalšie aktivity Ambrely, ktoré realizovala v oblasti prepájania firiem a mimovládnych organizácií:

  • Prvou z nich bolo mapovanie aktérov v oblastiach GV, RS a HP na poli mimovládnych organizácií,  firiem ako aj verejných inštitúcií a meranie ich záujmu o private-NGO partnerstvá, ktoré Ambrela zrealizovala v rámci projektu Bridge 47.
  • Druhou aktivitou Ambrely, ako súčasť projektu Bridge 47, na tomto poli boli dve realizované stretnutia medzi aktérmi z firiem a členskými organizáciami Ambrely, v rámci ktorých sa Ambrele podarilo pritiahnuť dokopy 15 startupov a predstaviť im možnosti spolupráce s MVO sektorom v oblastiach GV a RS/HP.

Zrealizované aktivity a výsledky:

Na septembrovom podujatí Meet’N’GO v bratislavskom HubHube došlo k networkingu – na podujatí sa stretli aktéri z oblasti mimovládneho sektora (členské  aj nečlenské organizácie Ambrely) aj aktéri z oblasti súkromného sektora (softwérové firmy, startupy, veľké firmy) a mali príležitosť spoznať sa a zisťovať prieniky vo svojich aktivitách a cieľoch/biznis modeloch. Tiež došlo k rozšíreniu kompetencií a zručností účastníkov podujatia v oblastiach kľúčových pre efektívnu spoluprácu v prierezových partnerstvách. Konkrétne sme v rámci podujatia účastníkov školili v oblastiach:

  • Inovácie a design thinking
  • Hodnotový networking
  • Tímová práca

Tieto školenia pre nás pripravili a poskytli skúsení lektori, menovite (a chronologicky s témami) Olívia Hurbanová, Dušan Matuška a Veronika Šustrová, ktorí sú všetci top školiteľmi a profesionálmi témach svojich workshopov. 

Podujatie, ako aj celý projekt, bolo realizovaný zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE