Projekty

Európa hľadá súlad medzi svojimi politikami pre férovejší svet

pridané: 1. feb 2013

Hlavným cieľom projektu je posilniť verejnú a politickú podporu pre koherenciu politík pre rozvoj (Policy Coherence for Development – ďalej […]

Zobraziť aktualitu

TRIALOG V: Podpora mimovládnych rozvojových organizácií v EÚ12 a prístupových krajinách pre aktívne zapojenie sa do globálneho rozvoja

pridané: 1. okt 2012

Všeobecným cieľom projektu je prehlbovanie vedomia a posilňovanie spoluúčasti mimovládnych organizácií  v 12 nových členských štátoch EÚ (tzv. EÚ12) a […]

Zobraziť aktualitu

Budovanie kapacít odbornej spolupráce

pridané: 16. júla 2012

Projektové aktivity sa zameriavajú na podporu koordinačnej funkcie Platformy  mimovládnych rozvojových organizácií, zastupovania jej členských organizácií v národných i medzinárodných […]

Zobraziť aktualitu

Koordinácia odbornej spolupráce mimovládnych rozvojových organizácií v záujme zvyšovania efektívnosti slovenskej rozvojovej pomoci

pridané: 16. júla 2012

Projekt je zameraný na podporu koordinačnej, reprezentačnej a výkonnej kapacity strešnej organizácie mimovládnych rozvojových organizácií, na podporu práce expertných skupín, […]

Zobraziť aktualitu

Slovenský sprievodca rozvojovým dobrovoľníctvom

pridané: 6. júna 2012

Hlavným zámerom projektu je reagovať na rastúci záujem slovenskej verejnosti, najmä mladých ľudí o problematiku rozvojového dobrovoľníctva a poskytnúť relevantné […]

Zobraziť aktualitu

Donori


Európska únia
SlovakAid

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
Hospodárské noviny