Projekty

Rozvojové fórum (SlovakAid projekt)

pridané: 1. júla 2021

Rozvojové fórum. (Kofinancovanie európskeho Eurodad projektu: Umbrella).

Trvanie projektu: júl 2021 – jún 2022

Rozvojové fórum, naplánované na 24. mája 2022, má byť jednodňové podujatie z dielne našej Ambrely so slovenskými a medzinárodnými odborníkmi a odborníčkami, zamerané na budúcnosť slovenskej a (stredoeurópskej) rozvojovej spolupráce v znamení inovácií po pandémii COVID-19.

 

 

K  cieľom podujatia Rozvojové fórum / Ambrela development forum patrí:

  • vytvoriť priestor na prezentáciu politiky rozvojovej spolupráce (rozvojovú spoluprácu, prípadne príbuzné oblasti: ľudské práva a demokracia) väčšiemu spektru aktérov v SR (vrátane politikov, vysokých úradníkov iných rezortov a NR SR), kde by Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR mohlo prezentovať strategické ciele, nové programy, zámery a plány, s cieľom zvýšiť porozumenie a spoluprácu s inými aktérmi smerom ku kvantite a kvalite ODA. Prispieť k väčšej pozornosti pre túto časť zahraničnej politiky SR, ktorá je na vládnej úrovni v porovnaní s inými sektormi (a aj v dôsledku pandémie) prehliadaná alebo marginalizovaná.
  • vytvoriť priestor na bilaterálne rozhovory medzi zástupcami SR a najmä zahraničnými hosťami s cieľom napomôcť väčšiemu zapojeniu SR do medzinárodných rozvojových organizácií (identifikované aj ako potreba zo strany MZVaEZ SR) a prehĺbenie spolupráce s národnými partnermi V4+.
  • komunikovať a prinášať na expertnej úrovni riešenia na aktuálne témy, ktoré rieši MZVaEZ SR, napríklad: ODA počas a po pandémii COVID-19, úloha občianskej spoločnosti v ODA, efektívne zapojenie súkromného sektora do ODA, migrácia a ODA a pre procesy ako napríklad mid-term review Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce, DAC-OECD peer review, príprava humanitárnej stratégie SR a ďalšie.
  • zviditeľniť rozvojovú spoluprácu aj smerom k širšej verejnosti a posilniť značku SlovakAid.

Podujatie Rozvojové fórum / Ambrela development forum, ako aj celý projekt, je realizovaný zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE