Projekty

Spolupráca s North-South Centre v oblasti globálneho vzdelávania (NSC projekt)

pridané: 25. septembra 2021

iLEGEND II: Intercultural Learning Exchange through Global Education, Networking and Dialogue.

Trvanie projektu: máj 2021 – február 2022

North-South Center (NSC) of the Council of Europe (CoE) v súčasnosti realizuje projekt iLEGEND II: Intercultural Learning Exchange through Global Education, Networking and Dialogue (2019–2022). Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť európskych občanov a kritické porozumenie nášmu vzájomne závislému svetu prostredníctvom profesionálneho rozvoja formálnych a neformálnych pedagógov a prostredníctvom advokácie s inštitucionálnymi zástupcami, pričom sa zameriava na krajiny Pobaltia, Balkánu, Vyšehradu a juhovýchodnej Európy/Stredomoria. Globálnu vzdelávaciu sieť severo-južného centra podporuje budovanie kapacít aj inštitucionálne piliere na národnej a regionálnej úrovni a podporuje aktivity v rámci projektu, a to regionálne online stretnutia expertov a Globálny týždeň vzdelávania, ktoré svojou aktivitou podporuje aj Ambrela.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela združuje v SR nielen tri desiatky rozvojových a humanitárnych organizácií, ale aj takých partnerov, ktorí sa venujú globálnemu vzdelávaniu (GV) a výchove k aktívnemu občianstvu. Práve preto úzko spolupracuje s The North-South Centre (NSC) – Európskym strediskom pre globálnu vzájomnú závislosť a solidaritu Rady Európy. Pokiaľ ide o globálne vzdelávanie, cieľom NSC je vyvinúť a zlepšiť stratégie, rozvoj kompetencií a budovať kapacity pre globálne vzdelávanie so zreteľom na inštitúcie a odborníkov z formálneho a neformálneho vzdelávacieho sektora. Globálnym vzdelávaním sa myslí holistické vzdelávanie, ktoré sa zaoberá rastúcou prepojenosťou medzi miestnou a globálnou realitou. Zameriava sa na rozvoj vzdelávacích komunít, v ktorých sú odborníci vyzývaní k spolupráci a rozvíjaniu zručností pre participatívne globálne občianstvo.

Stratégia strediska na podporu globálneho vzdelávania je založená na troch základných dimenziách a to tvorbe politiky, zvyšovania informovanosti a budovania kapacít.

 

Strategický plán NSC sa zameriava na dosiahnutie týchto cieľov:

– umožniť študentom a študentkám porozumieť svetovým problémom a zároveň im poskytnúť vedomosti a zručnosti, hodnoty a postoje, ktoré sú pre občanov potrebné pre porozumenie a odolávanie globálnym problémom;

– Rozširovanie kultúrnych, umeleckých a etických znalostí a kompetencií do učebných osnov študentov a študentiek;

– Podporovať multiperspektivitu, operatívne a emocionálne kompetencie študentov a študentiek stať sa aktívnymi sociálnymi agentmi;

– Podpora analytického a kritického myslenia o realite v súvislosti s globálnymi javmi;

 

Medzi naše činnosti patrí:

– Mapovanie súčasnej situácie v krajine s ohľadom na vzdelávací systém a štandardy;

– Pomenovanie toho, ako sa zásady globálneho vzdelávania premietajú do národných osnov;

– Posilnenie strategickej spolupráce s národnými inštitucionálnymi a občianskymi zástupcami pre agendu Globálneho vzdelávania;

– Vypracovanie strategickej správy o odporúčaniach/politických rámcoch/postupoch na podporu Globálneho vzdelávania;

Tieto aktivity pomôžu porozumieť súčasnému chápaniu globálneho vzdelávania na Slovensku a vnímaniu globálnych problémov z pohľadu občana a následne zmapovať realitu a národnú pripravenosť na komplexné globálne problémy na európskej úrovni.

Donor projektu je North-South Center (NSC) of the Council of Europe (CoE):

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE