História

2018

 • PMVRO sa podieľa na tvorbe Národných priorít implementácie Agendy 2030 a zúčastňuje sa podávanie prvej dobrovoľnej správy SR o stave implementácie Agendy 2030 na pôde OSN v New Yorku.
 • PMVRO sa zúčastňuje prvého hodnotenia oficiálnej rozvojovej pomoci SR hodnotiacou komisiou OECD (OECD DAC Peer Review).
 • PMVRO sa aktívne podieľa na tvorbe Stratégie oficiálnej rozvojovej spolupráce SR po roku 2019.

2017

 • PMVRO sa podieľa na tvorbe Návrhu postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030 a stáva sa členom Rady vlády pre Agendu 2030.
 • PMVRO vo svojej publikácii Aidwatch 2017 spracováva niekoľko konkrétnych odporúčaní k lepšiemu fungovaniu slovenskej humanitárnej pomoci, či administrovaniu projektov oficiálnej rozvojovej pomoci SR pod značkou SlovakAid.

2016

 • PMVRO sa venuje témam Cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 a koherencie politík pre rozvoj.
 • PMVRO realizuje kampaň Vyber Si k udržateľnej výrobe a spotrebe a v spolupráci so SME.sk spúšťa sériu interaktívnych článkov v sekcii SVET INAK.
 • PMVRO sa spolupodieľa na Koncepcii implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí.

2015

 • PMVRO aktívne propaguje tému rozvojovej spolupráce počas Európskeho roka rozvoja 2015.
 • PMVRO sa zasadzuje za šírenie 17 Cieľov udržateľného rozvoja, ktoré prijali lídri celého sveta v septembri 2015 na historickom samite OSN v New Yorku.

2013-2014

 • PMVRO pripravuje podkladový materiál pre tvorbu programového dokumentu (tzv. country strategy paper) pre Keňu a Afganistan.
 • Pripravuje dokument s argumentmi pre zachovanie Južného Sudánu ako projektovej krajiny ODA SR.
 • PMVRO pripravuje podkladový materiál s východiskami k príprave novej Strednodobej stratégie ODA SR na roky 2014 – 2018.
 • Platforma sa zapája do nového EuropeAid projektu Európa hľadá súlad medzi svojimi politikami pre férovejší svet. Viac informácií v článku Koherencia politík pre rozvoj.
 • PMVRO organizuje v Bratislave celodenné podujatie pre širokú verejnosť Rozvojový deň 2013 – pri príležitosti desiateho výročia jej vzniku a založenia programu SlovakAid.
 • PMVRO spúšťa svoju prvú spoločnú verejnú zbierku so symbolom žirafy v rámci kampane ŽI FÉR, vďaka ktorej v nasledujúcom roku podporí sedem rozvojových a vzdelávacích projektov na Slovensku a v rozvojových krajinách

2012

 • Vláda schvaľuje Národnú stratégiu globálneho vzdelávania na roky 2012 – 2016, ku ktorej vypracovala podklady práve Platforma MVRO.

2011

 • PMVRO vedie verejný konzultačný proces na vytvorenie Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie. Jej príprave predchádza analýza stavu globálneho vzdelávania na úrovni formálneho i neformálneho vzdelávania.
 • Platforma vydáva svoju prvú správu o stave poskytovania rozvojovej pomoci na Slovensku.
 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií v rámci pracovnej skupiny Dobrovoľníctvo vypracúva odporúčania k vytvoreniu národného programu vysielania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v rámci oficiálnej rozvojovej spolupráce.
 • PMVRO spolu s členskými organizáciami aktívnymi v Južnom Sudáne organizujú verejné podujatia pri príležitosti jeho vzniku ako samostatného štátu. Workshop o rozvojovej spolupráci v Južnom Sudáne prináša závery o tom, ako ju v krajine zefektívniť. S podporou platformy tam vycestuje aj redaktor denníka SME Matúš Krčmárik.
 • Platforma organizuje Roadshow SlovakAid Slovensko pomáha. Vo viacerých slovenských mestách sa konajú besedy s rozvojovými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, spolu s výstavou hračiek detí z rozvojových krajín a výstavou fotografií z projektov SlovakAid.
 • Platforma organizuje prvý ročník fotografickej súťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci.
 • PMVRO aktívne pracuje s médiami. V rámci svojich projektov podporuje cesty novinárov do rozvojových krajín.
 • PMVRO organizuje v rámci projektu V4Aid – Spoločná podpora Miléniovým rozvojovým cieľom druhú cestu poslancov Národnej rady SR do Etiópie.

2010

 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií a Ministerstvo zahraničných vecí SR podpisujú Memorandum o porozumení, ktoré uznáva združenie za oficiálneho partnera MZV SR a definuje všeobecný rámec spolupráce v oblasti poskytovania rozvojovej a humanitárnej pomoci.
 • PMVRO vypraví deväť slovenských dobrovoľníkov do Gruzínska, Mongolska, Vietnamu a do Kene. Pilotný Program na vysielanie dobrovoľníkov realizuje sekretariát platformy v spolupráci so štyrmi členskými organizáciami: Človek v ohrození, eRko, SAVIO a Tabita.
 • PMVRO sa stáva signatárom Kódexu podávania správ a používania obrazového materiálu. Viac informácii v Návode ako šíriť informácie.

2009

 • PMVRO aktívne pripomienkuje pripravovaný Zákon o dobrovoľníctve.
 • PMVRO vydáva prvé číslo bulletinu Rozvojová pomoc.

2008

 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií sa stáva partnerom trojročného projektu krajín V4 pod názvom To Act you Have to Know. Jeho cieľom je zapojiť do diskusie o rozvojovej spolupráci novinárov, politikov a vysokoškolských študentov.
 • PMVRO sa podieľa na tvorbe Strednodobej stratégie ODA na roky 2009 – 2013.
 • PMVRO organizuje prvú pracovnú cestu poslancov a verejných činiteľov krajín V4 do Etiópie.

2007

 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií konzultuje a pripomienkuje Zákon o oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA). Zákon v decembri schvaľuje všetkých 142 prítomných poslancov Národnej rady SR.

2006

 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí SR na príprave systému Oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA, z angl. Official Development Assistance).
 • Platforma sa zapája do iniciatívy hodnotenia poskytovanej pomoci AidWatch, ktorú realizuje CONCORD.

2005

 • PMVRO sa zapája do medzinárodnej iniciatívy Make Poverty History, u nás s kampaňou Slovensko bez chudoby.
 • Pre verejnosť PMVRO pripravuje prvý ročník podujatia Rozvojový deň na Slovensku. Ponúka prehľad podujatí organizovaných v rámci rozvojových dní na Slovensku v období od 2005 – 2013.
 • PMVRO organizuje prvý Národný seminár o globálnom vzdelávaní.

2004

 • PMVRO začala projekt zameraný na poslancov NR SR a europoslancov podporený SlovakAid –Trust Fund.

2003

 • Neformálna platforma teraz už pätnástich rozvojových organizácií sa transformuje do záujmového združenia právnických osôb.
 • PMVRO je jedným z osemnástich zakladajúcich členov CONCORD-u – Európskej konfederácie mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií.
 • PMVRO sa stáva partnerom Ministerstva zahraničných vecí SR v oblasti rozvojovej spolupráce.

2002

 • Vzniká neformálna iniciatíva Platformy mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO), ktorá má deväť členov.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Hospodárské noviny
CONCORD