Aktuality

Všetky aktuality

Členovia

ADRA Slovensko
Centrum pre európsku politiku
ČLOVEK  V OHROZENÍ
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Habitat for Humanity
Nadácia INTEGRA
SAVIO o.z.
Slovenská humanitná rada
Slovenská katolícka charita
Tenenet
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
Mareena
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.
Slovenský výbor pre UNICEF
STEP IN

Pozorovatelia

SCKR
Academia Istropolitana Nova
Nadácia Milana Šimečku
AIESEC Slovensko
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Karpatská nadácia
Trnavská Univerzita v Trnave – fakulta zdravotnictva a sociálnej práce
RmS
Magna
PDCS
Spišská katotícka charita
Fairtrade
Bratislava Policy Institute
Slovenský Červený kríž
EMA
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Kampane

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE