Projekty

Sme súčasťou projektu V4 Development Cooperation Trialogue (IVF projekt)

pridané: 1. februára 2022

V4 Development Cooperation Trialogue: Reinforcing Synergies, Sharing Good Practices (V4DevCo). / Trialóg rozvojovej spolupráce V4: Posilnenie synergií, zdieľanie osvedčených postupov (V4DevCo).

Trvanie projektu: Február 2022 – Jún 2023

Vedúca organizácia projektu: CASE – Centrum pre sociálny a ekonomický výskum (Poľsko) spolu s partnermi z krajín V4 (vrátane slovenskej platformy Ambrela, českého Ústavu mezinárodních vztahů IRR a maďarskej Univerzity v Pécsi).

Strategická priorita stanovená predsedníctvom V4: Returning to the roots of the Visegrad cooperation. Návrat ku koreňom vyšehradskej spolupráce.

Ambrela spolu so svojimi partnermi z krajín V4 je súčasťou projektu V4 Development Cooperation Trialogue (V4DevCo). Projekt zdôrazňuje hodnoty a ciele stanovené vo Vyšehradskej deklarácii z roku 1991 a skúma vonkajší rozmer ich realizácie. Posilňuje angažovanosť krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v rozvojových projektoch Európskej únie (EÚ) a vzájomnú spoluprácu. Prostredníctvom vypracovania príručky V4DevCo a série workshopov nielen posilňuje kapacity aktérov V4 pri realizácii rozvojových projektov EÚ, ale aj informuje širokú verejnosť o tejto sfére angažovanosti V4.

Štáty V4 sa zúčastňujú na programoch rozvojového financovania EÚ, ale miera ich participácie je relatívne nízka. Prístup k financovaniu rozvoja EÚ môže byť náročný a vyžaduje si značné zdroje (napr. požiadavky na spolufinancovanie, predchádzajúce skúsenosti v tejto oblasti). Krajiny V4 často čelia podobným ťažkostiam a uvedomujú si, že výraznejšie zapojenie neštátnych rozvojových aktérov im môže pomôcť prekonať obmedzenia ich limitovaných zdrojov, lepšie rozložiť riziká či vybudovať synergie. V súlade s Agendou 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj by malo byť zapájanie neštátnych subjektov do rozvojovej spolupráce podporované donorskými štátmi.

Priebežne zrealizované aktivity:

Po našom poprázdninovom V4 DevCo mítingu

Príprava kapitol v 4 krajinách do V4 DevCo guidelines

Príprava workshopov k EU financovaniu ODA projektov vo V4 krajinách

Po webinári o zdrojoch EÚ na rozvojové politiky

Pozvánka na náš webinár v rámci V4DevCo projektu

Po našom workshope o zapojení mimovládok z krajín V4 v rozvojovom financovaní EÚ

Medzinárodnou konferenciou v Bratislave uzavrieme V4DevCo projekt

Po našej V4 konferencii o financovaní rozvojovej spolupráce

V4DevCo Guide to participation in EU development funding (publikácia)

 

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF).

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund (IVF).

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE