Článok

Po webinári o zdrojoch EÚ na rozvojové politiky

pridané: 25. novembra 2022

Dňa 22. novembra 2022 sme v rámci projektu ‚V4DevCo – V4 Development Cooperation Trialogue: Reinforcing Synergies, Sharing Good Practices‘ s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF) absolvovali webinár pod názvom ‚Towards a multi-stakeholder trialogue on the V4 participation in EU development policy: Learning from the Danish experience‘. Zorganizoval ho pre nás český partner v rámci nášho V4 konzorcia: Ústav mezinárodních vztahů / Institute of International Relations Prague, a ide o prvý z troch online workshopov.

Na novembrovom webinári sme mali možnosť diskutovať s dánskymi zástupcami z verejného aj neziskového sektora k téme rozvojových politík. Venovali sme sa kľúčovým faktorom, vďaka ktorým sú dánske organizácie silným prijímateľom zdrojov EÚ na rozvojové politiky, ale aj výzvam, ktorým organizácie môžu v prístupe k týmto financiám čeliť. Skúsenosti napríklad ukazujú, že malé alebo stredné organizácie nie sú úspešné pri získavaní týchto zdrojov. Je to okrem iného aj pre to, že nemajú vysoko-kvalitných ľudí, ktorí by rozumeli problematike EÚ fondov. V Dánsku zároveň dobre funguje prepojenie podnikateľského a neziskového prostredia – organizácie z neziskového prostredia totiž dobre poznajú lokálne pomery, kým podnikatelia zase vedia, ako rozbehnúť a udržať podnikateľskú aktivitu.

Na záver webinára zaznelo aj to, že je dôležité, aby sa štát aktívne (aj finančne) zapájal do rozvojového financovania EÚ – toto mu následne dá možnosť ovplyvňovať aj oblasti, ktoré môžu byť zaujímavé pre organizácie z jeho krajiny. Vo vzťahu k ukrajinskej kríze tiež odznelo, že táto predstavuje pre organizácie z V4 veľkú príležitosť, keďže poznajú prostredie a majú fungujúce partnerstvá na Ukrajine.

Najbližší webinár z tejto V4 série prebehne 31. januára 2023 pod taktovkou slovenskej Ambrely, a jeho predbežný program je tu. Program novembrového webinára je tu. Viac o projekte si možno prečítať na samostatnej stránke v gescii lídra projektu – poľského centra CASE – si môžete prečítať tu: https://v4devco.eu/

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE