Článok

Inovujte s nami vo vzdelávaní! (grantová výzva Bridge 47)

pridané: 20. decembra 2018

Pracujete v oblasti globálneho vzdelávania, vzdelávania ku globálnemu občianstvu a zároveň radi inovujete? Tiež si myslíte, že vzdelávanie môže meniť svet okolo nás k lepšiemu? Ak sta na tieto otázky odpovedali kladne, radi by sme vás cez projekt Bridge 47 pozvali zúčastniť sa našej aktuálnej grantovej výzvy na inovatívne vzdelávacie projekty.

V Bridge 47 veríme, že vzdelávanie je jeden z kľúčových nástrojov na zvrátenie negatívnych globálnych trendov. Začínať však treba od seba, prípadne v našej komunite a na lokálnej úrovni. Aj preto v aktuálnej grantovej výzve hľadáme projekty s regionálnym, lokálnym či komunitným rozsahom, ktoré uvádzajú vzdelávanie ku globálnemu občianstvu alebo iné typy hodnotovo založeného vzdelávania do praxe.

Maximálna výška rozpočtu vášho projektu by nemala presahovať 5.000 €, pričom maximálna výška grantu činí 4.750 € (95%, dodatočných 5% musí pokryť spolufinancovanie z vlastných zdrojov žiadateľa). Okrem udelenia grantu budú úspešní žiadatelia pozvaní na dvojdňový medzinárodný design-thinking workshop v Bratislave v marci 2019, kde v pestrej skupine inovátorov a inovátoriek budú môcť dôkladne nadizajnovať a upraviť svoj projektový zámer.

Uzávierka pre podávanie žiadostí o grant je 24. januára 2019 (23:59 CET). O grant môžu žiadať  mimovládne organizácie a občianske združenia za týchto krajín: Bulharsko, Cyprus, Dásnko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Lotyšsko, Škótsko, Slovensko, Slovinsko.

Dôležité dokumenty na stiahnutie:

 

Pre viac informácií o výzve kontaktujte:

Jakub Žaludko, koordinátor vývzy, jakub.zaludko@bridge47.org, 0908 652 251

Marjan Huč, koordinátor vývzy, marjan.huc@bridge47.org 


Grantová výzva je súčasťou projektu Bridge 47 – Building Global Citizenship, ktorý je financovaný EÚ a koordinovaný fínskou organizáciou Fingo a ďalšími 15 európskymi a medzinárodnými partnermi. Projekt sa snaží mobilizovať občiansku spoločnosť na medzinárodnej úrovni k jej lepšiemu zapojeniu do zmien našich spoločností s cieľom zabezpečiť medzinárodnú spravodlivosť a odstránenie globálnej chudoby za pomoci vzdelávania ku globálnemu občianstvu. Viac o Bridge 47 sa dozviete tu.

Bridge 47 je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.

 

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE