Článok

Foto-report z commemoration eventu k 2 rokom vojny i 2 rokom pomoci na Ukrajine

pridané: 29. februára 2024

Dňa 24. februára sme si pripomenuli dva roky vojenskej invázie Ruska na Ukrajine, hoci jeho agresia tam trvá už od roku 2014. Pripomenuli sme si však aj dva roky humanitárnej pomoci SR tamojšiemu obyvateľstvu, ktorú doručujú humanitárne organizácie, združené v platforme Ambrela. Práve preto Ambrela zorganizovala dňa 22. februára v bratislavskom kostole Klarisiek commemoration event s názvom ‘Dva roky vojny’. 

Toto podujatie bolo priestorom na reflexiu toho, ako občianska spoločnosť v uplynulých dvoch rokoch na Ukrajine pomáhala. Súčasťou boli prezentácie humanitárnych organizácií Ambrely (konkrétne Človek v ohrození a STEP IN) a výstava fotografií s ukážkami SlovakAid projektov (Slovenskej katolíckej charity, ADRA Slovensko a Nadácie Integra). Prítomným sa prihovoril veľvyslanec Ukrajiny v SR, Myroslav Kastran, vedúci Zastúpenia Európskej komisie ZEK na Slovensku, Vladimír Šucha a výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba. 

V panelovej diskusii s názvom ‚Ako ďalej ­– miesto a možnosti slovenských organizácií pri obnove Ukrajiny‘ sme zhodnotili, ako vyzerala a akým výzvam čelila distribúcia humanitárnej pomoci na východ od SR; aký vplyv má humanitárna kríza na tamojšie obyvateľstvo; aké budú jeho potreby vzhľadom na rozsah škôd a dĺžku vojny; a tiež sme načrtli, ako prepojiť mimovládny sektor s biznisom pri obnove krajiny. Diskusiu moderoval výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba. Pozvanie do diskusie prijali: Zuzana Kaparová (vedúca zastúpenia Európskej investičnej banky EIB na Slovensku), Allan Bussard (riaditeľ, Nadácia Integra), Tatiana Svrčková (predsedníčka ASFIN a senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti, Telekom) a Tomáš Bokor (riaditeľ Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu SAMRS).

Súčasťou podujatia bolo aj ocenenie výnimočných humanitárnych osobností, ktoré zohrali významnú úlohu pri pomoci Ukrajine. Organizátorom oceňovania je samotná platforma Ambrela, pričom ocenenia i tento rok udeľovalo Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR. Z rúk veľvyslanca Ukrajiny v SR, Myroslava Kastrana, si ocenenie v kategórii štátna správa prevzal podplukovník Milan Gajdoš – riaditeľ správy Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR. V kategórii mimovládna organizácia získal ocenenie Marián Cehelník – koordinátor pre mimoriadne udalosti v organizácii Človek v ohrození, ktorý organizoval humanitárnu pomoc v prvých mesiacoch vojny a bol aktívny aj pri koordinovaní humanitárneho koridoru doručovania pomoci núdznym na Ukrajine. V kategórii biznis sektor bola ocenená Lucia Marková, ktorá pôsobí ako správkyňa Nadácie ESET a zároveň ako CSR manažérka spoločnosti ESET. Na pomoc ľuďom, zasiahnutých vojnou na Ukrajine, prispel ESET doteraz sumou vyše 1.270.000 eur.

„V dnešnej rozpoltenej dobe, plnej konfliktov, je dôležité, aby sme prezentovali príklady zanietených a správne nastavených ľudí, ktorí môžu byť inšpiráciou pre druhých. Toto ocenenie je tiež prejavom vďaky za ich aktivity a nasadenie v uplynulých dvoch rokoch. Výberom osobností naprieč sektormi sa zároveň snažíme ukázať, že každý zo sektorov má svoje nezastupiteľné miesto pri pomoci,” vysvetľuje oceňovanie výkonný tajomník platformy Ambrela, Daniel Kaba. Viac o práci a nasadení ocenených tu. O hudobné vystúpenia sa postarali Charkivské národné akademické divadlo opery a baletu a projekt Sona Kmet. 

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 31 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Tretina z nich sa aktívne venuje práve humanitárnej pomoci pre vnútorne presídlené a núdzne osoby priamo na Ukrajine. Podujatie ‘Dva roky vojny’ realizovala Ambrela vďaka podpore SR cez SlovakAid, ZEK, EIB, Veľvyslanectva Ukrajiny v SR, Veľvyslanectva USA v SR a EÚ cez program Stronger roots a bolo primárne určené zástupkyniam a zástupcom občianskej spoločnosti, štátnej správy, filantropického a biznis sektora, zahraničných misií a ukrajinskej diaspory v SR, ktoré podporujú pomoc SR Ukrajine. Viac o aktivitách Ambrely aj o ocenených humanitárnych osobnostiach tu: https://ambrela.org/ Dôležité momenty si možno pripomenúť v tomto krátkom aftermovie. Výber fotografií z podujatia (vrátane sieťovania prítomných hostiek a hostí), zachytenú objektívom Nikoly Kováčovej, si možno pozrieť tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE