Článok

Vydávame v slovenčine manuál k napĺňaniu Globálnych cieľov pre verejnosť

pridané: 23. januára 2022

Súčasťou nášho medzinárodného projektu ‘Globálne ciele a Migrácia’, ako aj kampane ‘Tváre migrácie’, financovaného EÚ z programu DEAR, je aj tvorba analýz, štúdií aj manuálov na tému Globálnych cieľov, rozvoja aj migrácie. Práve preto vychádza manuál s názvom ‚TAK NESTRÁCAJME ČAS A KONAJME: Ako zapojiť verejnosť do napĺňania Cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs)‘.

Príručka slúži ako základný nástroj na budovanie kapacít jednotlivcov, jednotlivkýň a občianskej spoločnosti. Hlavným cieľom je poskytnúť nástroje a inšpiráciu, ktoré podporia miestne aktivity, vedúce k trvalo udržateľnému rozvoju. Najmä také činnosti, ktoré podporia cieľ Agendy 2030 „nikto nezostane pozadu“ – teda nenechať nikoho na okraji záujmu spoločnosti. Viac k prečítaniu v angličtine tu a v slovenčine tu. Manuál vyšiel vďaka finančnej podpore EÚ cez program DEAR a SR pod značkou SlovakAid.


Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE