Článok

Slovenské mimovládky doručili na Ukrajinu za 10 mesiacov vojny už 5000 ton humanitárnej pomoci 

pridané: 23. decembra 2022

Ani po desiatich mesiacoch od začiatku ruskej vojenskej invázie u nášho východného suseda pomoc slovenských mimovládnych organizácií tamojšiemu núdznemu obyvateľstvu neustáva. Za desať mesiacov prepravili členské a partnerské organizácie platformy Ambrela na Ukrajinu päťtisíc ton humanitárnej pomoci v hodnote 9,82 milióna eur. 

 „Poslaním slovenskej platformy Ambrela je prispieť k tomu, aby SR poskytla adekvátne financie pre humanitárnu pomoc, a táto bola efektívne realizovaná. Vďaka občianskej spoločnosti, solidarite verejnosti a podnikateľského sektora sa to čiastočne darí napĺňať, no oficiálna humanitárna pomoc štátu zaostáva. Hoci s Ukrajinou susedíme, sme až na 27. mieste spomedzi všetkých krajín – pokiaľ ide o humanitárnu pomoc v prepočte na HDP,“ uvádza výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba. Od vypuknutia vojny u nášho východného suseda zastrešuje platforma Ambrela tiež koordináciu a výmenu informácií v rámci svojej Pracovnej skupiny pre oblasť humanitárnej pomoci a usiluje sa o zabezpečovanie riadneho fungovania tzv. humanitárneho koridoru na efektívnu prepravu humanitárnej pomoci cez slovensko-ukrajinské hranice.

Členovia Pracovnej skupiny Ambrely pre oblasť humanitárnej pomoci spoločne dopravili na Ukrajinu za desať mesiacov trvania vojny takmer 5000 ton materiálnej humanitárnej pomoci v hodnote približne 9,82 milióna eur. Kamiónyobsahovali trvanlivé potraviny, zdravotnícky materiál a lieky, hygienické potreby, riady i teplé prikrývky a tuhé palivo. Smerovali do rúk tisícok vnútorne presídlených osôb (tzv. IDPs), ktoré čaká náročné obdobie zimy.

Členská organizácia Ambrely, Človek v ohrození, núdznym ľuďom v horských regiónoch oblasti Zakarpatsko, kde len ťažko nájsť elektrický prúd či plyn, distribuovala drevo na kúrenie. Ďalšia členská organizácia, ADRA Slovensko, sa zamerala na pomoc ukrajinským nemocniciam, ktoré nemôžu fungovať bez elektriny. Kúpu elektrických generátorov ako záložných zdrojov energie pre operačné sály a jednotky intenzívnej starostlivosti zabezpečovala s pomocou slovenských darcov a darkýň. Spišská katolícka charita zasa v Charkovskej oblasti distribuovala zraniteľným seniorom a seniorkám piecky, aby ich zdravie nepodlomil mráz.

Na Štedrý deň, dňa 24. decembra, uplynie presne desať mesiacov od začiatku ruskej okupácie nášho východného suseda. „V týchto dňoch by sme sa mali pripravovať na radostné slávenie Vianoc, avšak na Ukrajine budú tisíce rodín tráviť toto obdobie v strachu, tme a zime, naviac bez svojich blízkych a mimo svojich príbytkov. Slovenská katolícka charita a ďalší členovia Ambrely preto do vybraných nemocníc a centier pomoci zaslali v rámci humanitárnej pomoci aj mikulášske balíčky a vianočné darčeky sirotám a vnútorne presídleným deťom, aby aspoň na chvíľu zmiernili ich bolesť a smútok,” dodáva Daniel Kaba z Ambrely. 

Viac info o platforme Ambrela:

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela zastrešuje na Slovensku 30 prevažne mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráci a globálnemu vzdelávaniu – doma aj v zahraničí. Sekretariát Ambrely od februára už desať mesiacov koordinuje Pracovnú skupinu humanitárnej pomoci (PS HP) Ukrajine a tzv. humanitárny koridor, ktorý sa za účelom distribúcie využíva členmi PS HP na hraničných priechodoch Vyšné Nemecké a Ubľa. Zároveň od nich zbiera a vyhodnocuje (na advokačné i osvetové ciele) dáta o distribuovanej pomoci. Za 10 mesiacov trvania vojny bolo podľa jej údajov doručených 4967 ton za 9,819 mil. eur. Viac o aktivitách Ambrely (vrátane reportu AidWatch) na: www.ambrela.org.

Text: Platforma Ambrela (www.ambrela.org), Foto: Anton Frič (www.caritas.sk)

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE