Článok

Správa AidWatch z dielne Ambrely: Kríza na Ukrajine naplno odhalila slabiny zahraničnej pomoci SR

pridané: 30. novembra 2022

Keby SR do oficiálnej rozvojovej spolupráce nezapočítala sumu 9,42 mil. eur v podobe darovaných vakcín partnerským krajinám na boj s pandémiou covid-19, bola by hodnota zahraničnej pomoci SR v minulom roku ešte nižšia ako v roku 2020. Správa občianskej spoločnosti AidWatch z dielne platformy Ambrela ukazuje, že hoci došlo k pozitívnym zmenám (napr. v podobe zvýšenia transparentnosti), rok 2021 sa v systéme ODA SR niesol skôr v duchu nevyužitých príležitostí. Jej závery následne podčiarkla humanitárna kríza v dôsledku vojny na Ukrajine.

AidWatch je správa Platformy rozvojových organizácií – Ambrela, ktorá opisuje a hodnotí systém rozvojovej spolupráce – ODA SR (z angličtiny Official development assistance) vrátane jeho procesov, míľnikov, ale aj stanovených a dosiahnutých cieľov v roku 2021. Ponúka tak kritický pohľad, ale aj odporúčania pre oblasť rozvojovej spolupráce a globálneho vzdelávania zo strany občianskej spoločnosti.

SR dlhodobo nenapĺňa svoj medzinárodný záväzok

V roku 2021 vynaložila SR na rozvojovú spoluprácu 131 mil. eur. Do zahraničnej pomoci nesystémovo započítala aj sumu 9,42 mil. eur v podobe darovaných vakcín partnerským krajinám na boj s pandémiou covid-19. Bez tejto sumy by bola nominálna hodnota pomoci SR dokonca nižšia ako v roku 2020. SR sa tak opäť nepriblížila k svojmu medzinárodnému záväzku vynaložiť na rozvojovú spoluprácu finančné prostriedky vo výške 0,33 % hrubého národného dôchodku do roku 2030 – do jeho naplnenia chýbalo 190 mil. eur. Na to, aby dosiahla tento záväzok, by musela ročne kontinuálne zvyšovať rozvojovú spoluprácu o cca 45 mil. eur.

Výkonný tajomník Ambrely a autor reportu AidWatch, Daniel Kaba, naviac upozorňuje, že „skutočná bilaterálna / dvojstranná pomoc, ktorú mala SR plne v réžii (po odpočítaní príspevkov do medzinárodných organizácií)a vďaka ktorej mohli slovenské subjekty realizovať svoje rozvojové projekty, sa rovnala čiastke 17,3 mil. eur. Nakoľko jej objem nerastie, výrazne to ovplyvňuje kapacity aktérov v realizácii rozvojovej spolupráce vo svete. Spolu s rapídne rastúcou infláciou hrozí, že reálny dosah zahraničnej pomoci pod značkou SlovakAid v partnerských krajinách bude čoraz nižší.“

Vojna na Ukrajine potvrdila potrebu humanitárnej stratégie SR

Hoci sa AidWatch primárne venuje hodnoteniu rozvojovej spolupráce SR za rok 2021, nebolo možné v správe opomenúť humanitárnu krízu na Ukrajine po jej napadnutí Ruskom vo februári 2022. Táto kríza tiež nastavila zrkadlo systému humanitárnej pomoci SR a obnažila problematické miesta v spolupráci medzi štátom a občianskou spoločnosťou.

Šéf Ambrely, Daniel Kaba, vysvetľuje, že popri nízkej alokácii bola reakcia štátu pri poskytovaní humanitárnej pomoci priamo na Ukrajine pomalá: „Humanitárna výzva na predkladanie projektov pomoci Ukrajine bola vyhlásená až 3 mesiace po začiatku vojny a samotná implementácia začala po 5 mesiacoch trvania vojny. SR potrebuje vhodný nástroj na implementáciu humanitárnych projektov a tvorbe národnej humanitárnej stratégie sa už jednoducho nemožno vyhnúť.“

Hoci celková komunikácia medzi občianskou spoločnosťou a ministerstvom zahraničia je relatívne otvorená, dosť výziev a príležitostí na posilnenie spolupráce ostalo nevyužitých. Aj preto správa Aidwatch obsahuje: prehľadný semafor na monitorovanie napĺňania vybraných odporúčaní Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD/DAC) zo strany SR a aj odporúčania pre oblasť kvality oficiálnej rozvojovej spolupráce, ako aj vykazovania oficiálnej rozvojovej spolupráce a jej objemu. Platforma Ambrela odporúča: navýšiť rozpočet na zahraničnú pomoc v roku 2024 na 0,21 % HND; systematicky prepojiť bilaterálnu a multilaterálnu rozvojovú spoluprácu SR s inštitúciami EÚ; a prijať riešenia na zmiernenie dôsledkov vysokej inflácie na slovenských aktérov rozvojovej spolupráce a účinok ich intervencií vo svete. Stiahnuť a začítať sa do správy AidWatch z dielne Ambrely možno tu.

O platforme Ambrela ako tvorcovi reportu AidWatch

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela združuje a zastupuje záujmy 29 významných slovenských organizácií (prevažne mimovládnych), ktoré pôsobia v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci alebo globálneho vzdelávania. Medzi jej hlavné piliere patrí advokačná činnosť, budovanie kapacít členských organizácií a verejná informovanosť o globálnych výzvach aj potrebe solidarity s núdznymi. Ambrela je tiež zakladajúcim členom Konfederácie európskych mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií (CONCORD Europe) a spolupodieľa sa tak na presadzovaní záujmov rozvojovej spolupráce a napĺňaní Globálnych cieľov Agendy 2030 aj na úrovni Európskej únie. Správa AidWatch bola vypracovaná na základe konzultácií s členmi a pozorovateľmi Ambrely.

Text a foto: Ambrela (www.ambrela.org)

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE