Článok

Odkaz WHD 2023: Vojna na Ukrajine nám ukazuje dôležitosť práce humanitárnych organizácií

pridané: 18. augusta 2023

Svetový humanitárny deň poukazuje na dôležitosť a dodržiavanie princípov humanitárnej pomoci, ako aj na docenenie práce humanitárnych pracovníčok a pracovníkov v krízových oblastiach. Tí bezpodmienečne nasadzujú svoje životy v snahe pomôcť zraniteľným ľuďom v núdzi. Ako pripomína platforma Ambrela, združujúca domáce humanitárne organizácie: ‘susedná Ukrajina, zmietajúca sa už rok a pol vo vojne, je toho živým a pre Slovensko veľmi blízkym dôkazom‘.

Presne pred 20 rokmi prišlo pri útoku na Organizáciu Spojených národov v irackom Bagdade o život 22 ľudí, pracujúcich pre OSN. Táto tragédia hlboko poznačila prácu OSN a zmenila spôsob, akým prebieha humanitárna akcia v teréne dnes. Viedla tiež k vytvoreniu Svetového humanitárneho dňa (World Humanitarian Day – WHD). Sobota (19. augusta) je preto venovaná všetkým humanitárnym pracovníčkam a pracovníkom vo svete, ktorí denne zachraňujú životy a ochraňujú zdravie ľudí, postihnutých prírodnými katastrofami či vojnami. Pri tejto príležitosti spustil Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (UN OCHA) kampaň #NoMatterWhat, ku ktorej sa pridala aj slovenská platforma Ambrela spolu so svojimi členskými organizáciami.

Práca humanitárnych organizácií za posledné dve dekády narástla na rozsahu aj komplexnosti humanitárnej akcie. Podľa údajov UN OCHA ju v súčasnosti potrebuje 250 miliónov núdznych, čo je 10-krát viac ako v roku 2003. Zároveň rastú výzvy, spojené s rastúcim geopolitickým napätím a očividným ignorovaním medzinárodného humanitárneho práva, o úmyselných útokoch a dezinformačných kampaniach ani nehovoriac.

Výkonný tajomník platformy Ambrela, Daniel Kaba, pripomína: „Cieľom humanitárnej pomoci je okamžite zasiahnuť v teréne a zachrániť ľudské životy, zabezpečiť základné potreby a tiež zmierniť utrpenie obetí, ktoré postihli katastrofy – prírodné (zemetrasenia, zosuvy pôd, záplavy) alebo zapríčinené človekom (ozbrojené konflikty, vojny).“ Kaba zároveň dodáva: „Katastrofou postihnutý štát často nedokáže humanitárnu krízu zvládnuť sám. Vtedy nastupujú do akcie humanitárne tímy zo zahraničia. Vrátane členov Ambrely zo Slovenska, ako to bolo v prípade nedávneho zemetrasenia na turecko-sýrskych hraniciach, výbuchu v libanonskom prístave, občianskej vojny v Etiópii, alebo práve prebiehajúcej vojny na Ukrajine.“

Práca humanitárnych pracovníčok a pracovníkov je však z roka na rok ťažšia a viac nebezpečná. Tímy zasahujú čoraz bližšie k frontovým líniám konfliktu, no nie s vidinou hrdinstva či spasiteľského syndrómu, ale s cieľom zachrániť a ochrániť ľudské životy a zraniteľným osobám v čo najkratšom čase poskytnúť jedlo, pitnú vodu, prikrývky a prístrešie. Nech sa deje, čo sa deje, humanitárne organizácie sa riadia humanitárnymi princípmi a stoja na strane zraniteľných komunít, ktorým sa snažia účinne pomáhať. #NoMatterWhat

Text: Platforma Ambrela, Ambrela.org, Foto: UN OCHA a archív Ambrely

Viac info o platforme Ambrela:

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela zastrešuje na Slovensku tri desiatky prevažne mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráci a globálnemu vzdelávaniu – doma aj v zahraničí. Sekretariát Ambrely od februára 2022 koordinuje Pracovnú skupinu humanitárnej pomoci (PS HP) Ukrajine a tzv. humanitárny koridor (HK), ktorý za účelom distribúcie využívajú členovia PS HP na hraničných priechodoch Vyšné Nemecké a Ubľa. Projekt HK sa uskutočňuje vďaka podpore Centra pre filantropiu n.o. a Nadácie TIPSPORT. Ambrela od členov zbiera a vyhodnocuje (na advokačné i osvetové ciele) dáta o distribuovanej pomoci. Za prvý rok vojny dokázali slovenské humanitárne organizácie na pomoc ľuďom z Ukrajiny vyzbierať až 16,8 mil. eur a prepraviť tam humanitárnu pomoc minimálne v hodnote 22 mil. eur. Tieto organizácie pomáhali nielen v regiónoch blízko hraníc so Slovenskom, ale aj v oblastiach neďaleko frontovej línie. V pomoci obyvateľstvu susednej krajiny budú naďalej aktívne pokračovať a o jej výsledkoch, ako aj výzvach budú tiež diskutovať – 8. novembra na medzinárodnej konferencii Ambrela Development Forum (ADF). Viac o pomoci Slovenska Ukrajine – k prečítaniu v tematickom Factsheete Ambrely tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE