Článok

O prepájaní a zapájaní organizácií do obnovy Ukrajiny

pridané: 7. marca 2024

Februárové podujatie ‘Dva roky vojny’ z dielne našej platformy Ambrela bolo primárne určené zástupkyniam a zástupcom občianskej spoločnosti, štátnej správy, filantropického a biznis sektora, zahraničných misií a ukrajinskej diaspory v SR, ktoré podporujú pomoc SR Ukrajine. Prezentovala sa terénna práca našich členov, oceňovali sa humanitárne osobnosti zo SR, veľa sa sieťovalo a diskutovalo. V panelovej diskusii s názvom ‚Ako ďalej ­– miesto a možnosti slovenských organizácií pri obnove Ukrajiny‘ sme hovorili o potrebách ukrajinského ľudu vzhľadom na rozsah škôd a dĺžku vojny, a tiež sme načrtli, ako prepojiť mimovládny sektor s biznisom pri obnove nášho východného suseda. 

Podujatie sme realizovali aj vďaka projektu ‚Občiansky zastrešiť plán obnovy U(krajiny’, ktorý je podporený v rámci programu Stronger Roots. Viac fotografií z eventu si možno pozrieť tu. Dôležité momenty si možno pripomenúť i v tomto krátkom aftermovie

Projekt bol podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava v rámci Programu Stronger Roots for Civil Society. Cieľom programu je zvýšiť rezilienciu organizácií občianskej spoločnosti a ich spolupracujúcich organizácií, posilniť ich sociálny kapitál a začleniť ich do komunít a spoločenstiev, v ktorých realizujú svoje činnosti. Projekt je financovaný Európskou úniou z Programu Občianstvo, rovnosť, práva a hodnoty. Prezentovaný obsah a názory vyjadrujú stanovisko autorov/ky a nemusia sa zhodovať s názorom EÚ alebo NOS. Ani Európska únia, ani Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava za ne nenesú zodpovednosť.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE