Článok

Na ADF 2023 aj o prepájaní a zapájaní slovenských mimovládnych organizácií do obnovy Ukrajiny

pridané: 27. novembra 2023

Dňa 8. novembra sa na pôde partnerskej FiF UK v Bratislave uskutočnila konferencia ‘Ambrela Development Forum (ADF) – Crisis Response and Beyond‘ z dielne našej platformy Ambrela. Okolo 200 medzinárodných expertiek a expertov na rozvoj z rôznych kútov sveta sa v ôsmich panelových diskusiách a deep-talkach pokúsilo analyzovať aktuálne humanitárne výzvy a zároveň hľadať riešenia, ako aj odporúčania pre sektor humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a výchovy ku globálnemu občianstvu. 

Člen tímu platformy Ambrela, Juraj Jando, ktorý má manažérsky na starosti projekt ‚Občiansky zastrešiť plán obnovy U(krajiny‚, podporený v rámci programu Stronger Roots, opísal význam novembrovej konferencie ADF (pre prepájanie a zapájanie slovenských mimovládok do obnovy Ukrajiny) následovne: „ADF nám umožnilo diskutovať o tom, aké je miesto našich a ostatných stredoeurópskych organizácií pri pomoci a obnove nášho východného suseda, ktorý od februára 2022 odoláva vo vojne ruskej agresii. Umožnilo tiež expertkám a expertom z týchto organizácií spoločne sa stretnúť a uvažovať o možných partnerstvách. Sme veľmi radi, že mnoho zúčastnených práve toto vnímalo ako dôležitý prínos fóra. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu nielen s našimi členskými a pozorovateľskými organizáciami, ale aj s tými partnerskými organizáciami, s ktorými sme doteraz nemali tú príležitosť spolupracovať.“

Konferencia Ambrela Development Forum / ADF (ako súčasť SlovakAid development summit-u v rámci osláv 20. výročia poskytovania ODA SR vo svete) bola financovaná zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid, s podporou MZVaEZ SR, Európskej komisie, Univerzity Komenského a GENE, a spolufinancovaná EÚ v rámci programu Stronger roots. Platforma Ambrela je výhradne zodpovedná za obsah konferencie a nemusí nevyhnutne odrážať názory donorov, SR a EÚ. Fotografie, ako aj video záznamy z diskusných panelov z konferencie ADF 2023 si možno pozrieť tu.

Projekt bol podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava v rámci Programu Stronger Roots for Civil Society. Cieľom programu je zvýšiť rezilienciu organizácií občianskej spoločnosti a ich spolupracujúcich organizácií, posilniť ich sociálny kapitál a začleniť ich do komunít a spoločenstiev, v ktorých realizujú svoje činnosti. Projekt je financovaný Európskou úniou z Programu Občianstvo, rovnosť, práva a hodnoty. Prezentovaný obsah a názory vyjadrujú stanovisko autora/autorov a nemusia sa zhodovať s názorom Európskej únie alebo Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava. Ani Európska únia, ani Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava za ne nenesú zodpovednosť.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE