Článok

Mapovanie globálneho vzdelávania na Slovensku (prvá časť)

pridané: 14. februára 2019

Dovoľte nám predstaviť štúdiu Platformy MVRO k mapovaniu globálneho vzdelávania na Slovensku (na stiahnutie tu).

Predkladaná štúdia mapujúca stav globálneho vzdelávania (GV) v slovenských materských školách a v neformálnom vzdelávaní realizovanom rôznymi aktérmi reaguje na skutočnosť, že na Slovensku chýba aktuálna komplexná analýza stavu GV, z ktorej by bolo možné vychádzať pri stanovení systematického prístupu k ďalšiemu rozvoju GV na všetkých úrovniach formálneho a neformálneho vzdelávania v SR.

Mapovanie realizovala Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO) od januára do novembra 2018 v rámci projektu GENE Increase: Rozvoj programov globálneho vzdelávania na Slovensku vďaka Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) a Global Education Network Europe (GENE), ktorá naň poskytla finančné prostriedky z grantu Európskej komisie, v spolupráci so svojimi členskými/pozorovateľskými organizáciami: občianskymi združeniami Academia Istropolitana Nova, ADRA- Slovensko, eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a Nadáciou Pontis.


Zistenia tejto štúdie sú komplementárne k zisteniam o stave GV na ďalších úrovniach formálneho vzdelávania na Slovensku, ktoré vzídu z konzorciálneho projektu n. o. Človek v ohrození Rozvoj programov globálneho vzdelávania na vysokých školách pedagogického a nepedagogického zamerania financovaného z prostriedkov SlovakAid. Na ich základe budú pomenované odporúčania na zlepšenie a rozšírenie GV na Slovensku na všetkých úrovniach oboch, formálneho aj neformálneho vzdelávania. Ambíciou je, aby boli tieto odporúčania reflektované v novej národnej stratégie GV, ktorá nahradí Národnú stratégiu pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016, no najmä aby boli uplatňované v praxi na všetkých stupňoch formálneho vzdelávania, ako aj aktérmi vzdelávania neformálneho.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE