Článok

Hodnotenie humanitárnej pomoci SR

pridané: 11. januára 2021

Správa s názvom ‚Participatívne hodnotenie systému humanitárnej pomoci Slovenskej republiky v rokoch 2016 – 2018‚ z pera autorskej evaluátorskej dvojice Hana Bendová a Daniel Kaba predstavuje zistenia a závery participatívneho hodnotenia systému humanitárnej pomoci Slovenskej republiky pod značkou SlovakAid v rokoch 2016 až 2018. Pri hodnotení boli použité aj skutočnosti a príklady z nedávnej minulosti. Hodnotenie sa zaoberá najmä kritérioum efektívnosti systému SlovakAid vzhľadom na výrazne obmedzenú možnosť evaluovať efektívnosť intervencií a projektov SlovakAid. 

Správa komplexne zhromažďuje príklady dobrej praxe, upozorňuje na nedostatky a prispieva k cielenejšiemu nastaveniu mechanizmu poskytovania humanitárnej pomoci SR, predstavuje necenzurované, otvorene vyjadrené názory kľúčových zainteresovaných strán zapojených do humanitárnej pomoci. Je podrobnejšia vo vzťahu k Slovenskej Agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) z dôvodu objemu a typu dostupných údajov, zavedeného systému a ďalších dôvodov. Správa je do veľkej miery založená na zásadách dobrého humanitárneho darcovstva (Principles of Good Humanitarian Donorship) , ktoré sú použité ako kľúčové vodiace kritériá. Správa je určená predovšetkým pre predstaviteľov príslušných ministerstiev SR, predstavujúce kľúčové zúčastnené strany, ktoré sa zúčastnili na hodnotení spolu so zástupcami slovenského mimovládneho sektora. Má tiež vzdelávací charakter pre študujúcich i vyučujúcich, zástupcov akademie a občianskeho sektora. Viac k prečítaniu tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE