Článok

AidWatch 2020: Ambrela hodnotí systém rozvojovej spolupráce SR

pridané: 1. decembra 2020

AidWatch 2020 je správa Platformy rozvojových organizácií – Ambrela, ktorá opisuje a hodnotí systém rozvojovej spolupráce vrátane jeho procesov, míľnikov, ale aj stanovených a dosiahnutých cieľov v roku 2019. Obsahuje tiež porovnanie s rokom 2018, opis hlavných trendov a výziev. Ponúka tak unikátny a kritický pohľad, ako aj odporúčania pre rozvojovú spoluprácu a globálne vzdelávanie zo strany občianskej spoločnosti.

Len pre pripomenutie: V roku 2018 sa uskutočnilo hodnotenie systému rozvojovej spolupráce SR zo strany expertov tzv. Peer Review Výboru Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len OECD). Išlo o historicky prvé komplexné hodnotenie od vzniku členstva SR vo Výbore OECD pre rozvojovú pomoc (ďalej len Výbor OECD-DAC) v roku 2013. Odporúčania z hodnotenia sa stali súčasťou Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023.

Ambrela v správe AidWatch upozorňuje, že Slovenská republika sa v roku 2019 nepriblížila k svojmu záväzku vynaložiť 0,33 % HND (hrubého národného dôchodku) na rozvojovú spoluprácu. Naopak, venovala ešte menej verejných financií (0,11 % HND) ako rok predtým (0,12 % HND), a to aj napriek dlhodobému rastu HND. V skutočnosti tak SR prešla od stagnácie k poklesu a v minulom roku sa ocitla na poslednej priečke z 29 donorských krajín OECD-DAC.

Uvedené čísla možno vnímať nielen ako výsledok nedostatočných kapacít, ale aj slabého vlastníctva rozvojovej agendy na úrovni vlády a ministerstiev. Ak má byť SR zodpovednejší medzinárodný partner, je potrebné viac prispievať na riešenia globálnych výziev, ako napríklad rastúca chudoba a nerovnosť, hrozba terorizmu, dosahy zmeny klímy, migrácia, vojnové konflikty alebo pandémie. A to nielen zo solidarity, ale aj preto, že tieto výzvy sa týkajú čoraz viac obyvateľov a obyvateliek SR.

Avšak Ambrela v správe poukazuje aj na pozitívne okamihy. Okrem iného sa podarilo presadiť do rozpočtu SAMRS na rok 2020 nástroj strategických partnerstiev (po starom tzv. rámcové kontrakty), ktorý má za cieľ prispieť k väčšej udržateľnosti a odolnosti projektov mimovládnych organizácií. V súvislosti s tým bol rozpočet SAMRS na dotácie navýšený o takmer 1,5 milióna eur.

Na záver celej správy AidWatch pripravila Ambrela semaforové hodnotenie cieľov, ktoré je inšpirované vybranými odporúčaniami (ako Výboru OECD-DAC, tak aj samotnej Ambrely), a predstavuje základný odpočet zo strany občianskej spoločnosti o tom, ako SR tieto ciele napĺňala v roku 2019. Zámerom je každoročne hodnotenie aktualizovať v ucelenej a vizuálnej forme, uľahčujúcej čitateľom a čitateľkám rýchlu orientáciu v tom, ako SR napreduje v oblasti rozvojovej spolupráce.

Stiahnuť a začítať sa do správy AidWatch z dielne Ambrely možno tu.

Táto publikácia bola pripravená a realizovaná so spolufinancovaním z Európskej únie z programov DEAR a EURODAD, ako aj SR pod značkou SlovakAid. Za jeho obsah nesie výhradnú zodpovednosť Ambrela a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE