Článok

Zahraničná pomoc nemá byť minutá na integráciu v domovinách darcov (Reakcia občianskej spoločnosti na dáta Výboru OECD–DAC za rok 2022)

pridané: 12. apríla 2023

Výbor pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD–DAC) zverejnil 12. apríla údaje o výške a štruktúre výdavkov, ktoré členovia OECD/DAC použili na oficiálnu rozvojovú spoluprácu (ODA) za rok 2022. Tridsať darcovských krajín vynaložilo na zahraničnú pomoc 204 miliárd USD – oproti 186 miliardám USD vynaloženým v roku 2021 ide o potvrdenie očakávaného významného vplyvu vojny na Ukrajine na alokovanie pomoci.Tento trinásťpercentný nárast bol spôsobený predovšetkým prudkým nárastom výdavkov na prijímanie utečencov a utečeniek v rámci darcovských krajín a na pomoc Ukrajine.

Aj v roku 2022 zahraniční darcovia výrazne zaostávali za kľúčovými cieľmi vynaložiť 0,7 % HND na ODA. V dôsledku zvýšenej podpory nákladov na prijímanie utečencov a utečenky v domovinách darcov najväčší nárast vo vynaloženej „zahraničnej“ pomoci zaznamenali Poľsko (+255,6 %) a Česká republika (+167,1 %). 

Zverejnenie dát Výboru OECD/DAC komentovala občianska spoločnosť, združená v OECD-DAC CSO Reference Group (vrátane slovenskej platformy Ambrela) a CSO Partnership for Development Effectiveness. Náš spoločný postoj je vyjadrený v spoločnom vyhlásení s priliehavým názvom ‚It’s not enough and it’s not ODA: with global crises growing in scale and severity, ODA levels must match increasing needs for sustainable development‘ možno nájsť tu.

Vo vyhlásení sa spomína opätovne zaznamenaný pokles bilaterálnej oficiálnej rozvojovej pomoci pre najmenej rozvinuté krajiny (LDC) v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo je spôsobené práve presmerovaním ODA na humanitárnu reakciu na Ukrajine a zvýšením nákladov na prijímanie utečencov a utečeniek v darcovských krajinách OECD–DAC, ktoré v roku 2022 dosiahli 14,4 % ODA.

Započítavanie nákladov na utečencov a utečenky od darcovských krajín je v štatistických výkazoch OECD–DAC o oficiálnej rozvojovej pomoci dobrovoľné, no až 28 z 30 členov výboru uviedlo, že tieto zdroje na ODA sa už vynakladali na prijímanie ľudí na úteku vo svojich krajinách.

Občianska spoločnosť upozorňuje na to, že ide o úplný odklon od hlavného cieľa ODA, ktorým je meranie úsilia darcov, prispievajúcich k trvalo udržateľnému rozvoju v nízkopríjmových krajinách. Tento trend by mohol podkopať dlhodobé rozvojové úsilie a zanechať tak dlhodobé globálne dôsledky. Úroveň oficiálnej rozvojovej pomoci musí zodpovedať rastúcim potrebám a odrážať zodpovedajúcu solidaritu so zraniteľnými ľuďmi na celom svete.

Členovia Výboru OECD–DAC by preto mohli zvážiť využívanie nástroja na sledovanie pomoci pre východnú Európu oddelene od oznamovania tokov oficiálnej rozvojovej pomoci. Tento Tracker by hlásil všetku súčasnú a budúcu humanitárnu, rozvojovú, fiškálnu a utečeneckú podporu pre Ukrajinu a ďalšie krajiny vo východnej Európe, zasiahnuté ruskou inváziou.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE