Článok

Začítajte sa do našej publikácie V4DevCo guide

pridané: 1. septembra 2023

Konferenciou s názvom ‘Zapojenie aktérov z V4 do rozvojovej spolupráce EÚ: vyhliadky, príležitosti a výzvy‘ sme pred letom (v júni 2023) uzavreli projekt V4DevCo s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF). Konferencie sa vtedy zúčastnili aj autori príručky V4DevCo, ktorú si možno stiahnuť a preštudovať. Publikáciu ‘V4 Development Cooperation Trialogue: Reinforcing Synergies, Sharing Good Practices – A Guide to participation in EU development funding’ nájdete v angličtine tu.

Na publikácií pracovali štyri projektové tímy. Jej zostavovateľom bola vedúca organizácia projektu: CASE – Centrum pre sociálny a ekonomický výskum (Poľsko), a pracovala na nej spolu s partnermi z krajín V4, vrátane slovenskej platformy Ambrela, českého Ústavu mezinárodních vztahů IRR a maďarskej Univerzity v Pécsi. Viac o projekte sa dočítate aj tu.

V slovenskej časti publikácie (vypracovanej tímom Ambrely) sa dozviete napríklad aj to, že schopnosť získať prístup k financovaniu EÚ zo strany slovenských mimovládnych organizácií je kriticky nízka a od vstupu do EÚ v roku 2004 sa nedosiahol žiadny významný pokrok. Téma sa javí ako neviditeľná pre reprezentáciu Európskej únie na Slovensku, ako aj zainteresované štátne orgány. 

V štúdii zaznie, že zvýšenie rozpočtov na bilaterálnu rozvojovú spoluprácu krajín V4 je mimoriadne dôležité. Odklon od ‚silového prístupu‘ by mohol byť prínosom pre všetkých aktérov rozvoja v regióne V4. Na tento účel  sú potrebné aktivity, zamerané na uľahčenie ‚trialógu‘ medzi verejnými orgánmi, mimovládnymi organizáciami a súkromnými podnikmi. Európska komisia by mala aktívne podporovať zapojenie väčšieho počtu aktérov z menej tradičných darcovských členských štátov do rozvojovej spolupráce EÚ, keďže by to mohlo priniesť významné výhody. Zvýšenie pocitu zodpovednosti za rozvojovú spoluprácu EÚ by mohlo priniesť nielen dodatočné zdroje a poznatky, ale aj zvýšiť povedomie o globálnych problémoch v spoločnostiach v rámci regiónu V4. To všetko by tiež malo podporiť veľmi potrebný ‚čerstvý‘ prístup k týmto politikám financovania rozvoja.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE