Článok

Za profesorom Vladimírom Krčmérym

pridané: 20. decembra 2022

Vo veku 62 rokov v utorok zomrel Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. Profesor Krčméry bol uznávaným slovenským lekárom, vysokoškolským pedagógom a vedcom v oblasti tropickej medicíny a infektológie. Bol zakladateľom zdravotníckych i sociálnych zariadení doma, a zahraničných humanitárnych a rozvojových misií v nízkopríjmových krajinách vo svete.

Založil členskú organizáciu platformy Ambrela — Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, kde niekoľko rokov pôsobil aj ako rektor. Stal sa vyhľadávaným zdrojom informácií počas pandémie koronavírusu, za čo sa stal terčom dezinformačnej scény. Zanechal po sebe veľké dielo: stovky vedeckých a odborných textov, no najmä tisíce absolventov a absolventiek v oblasti zdravia, sociálnej a misijnej práce, z ktorých mnohí ho nasledovali na misiu do Kambodže, Burundi, Kene, Južného Sudánu či na Haiti — pomáhať núdznym. V pokračovaní jeho záslužnéjo diela určite neustanú. Bude nám všetkým veľmi chýbať. Celej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE