Článok

Výzva slovenskej občianskej spoločnosti k situácii na hraniciach EÚ s Bieloruskom

pridané: 16. decembra 2021

Výzva slovenskej občianskej spoločnosti k situácii na hraniciach EÚ s Bieloruskom:

„My, organizácie slovenskej občianskej spoločnosti, ktoré sa dlhodobo venujú migrácii, integrácii, humanitárnej a rozvojovej pomoci sme hlboko znepokojené dlhodobým a pokračujúcim utrpením ľudí v migračnej situácii na hraniciach Európskej únie a Bieloruska. 

Odsudzujeme správanie bieloruského režimu a diktátora Lukašenka. Ľudia na hraniciach nie sú zbrane alebo stranou tohto konfliktu. Podporujeme Poľsko, no naša odpoveď musí byť namierená proti Bielorusku, nie proti ľuďom na úteku zneužitým tamojším režimom. 

Je neprijateľné, aby sme ako členská krajina Európskej únie, ktorá je postavená na hodnotách ľudskej dôstojnosti, ľudských práv, demokracie a právneho štátu, dopustili, aby na našich hraniciach zomierali ľudia od vyčerpania a podchladenia. 

Je tiež neprijateľné, aby členské krajiny Európskej únie vykonávali kroky, ktoré smerujú k zmene domácej legislatívy, cieľom ktorých je zabrániť ľuďom v možnosti podať žiadosť o azyl na území EÚ a ktorá je v rozpore s právom EÚ a medzinárodným právom. Preto sme podporili výzvu ECRE – Európskej rady pre utečencov a exilantov „Výzva EÚ: Obnovte práva a hodnoty na hraniciach Európy“ z 26. novembra a naliehavo žiadame o jej dôsledné plnenie. 

My, organizácie slovenskej občianskej spoločnosti, vyzývame prezidentku Slovenskej republiky, slovenské vládne predstaviteľky a predstaviteľov, poslankyne a poslancov, europoslankyne a europoslancov, aby sa postavili na obranu ľudskosti, právneho štátu a demokracie a nedopustili ďalšie utrpenie a bezprávie. 

Vyzývame ich, aby Slovensko vyjadrilo nielen solidaritu s Poľskom, Lotyšskom a Litvou, ktoré sú zasiahnuté touto situáciou, ale najmä solidaritu s ľuďmi na úteku, ktorí na hraniciach trpia. 

Vyzývame na odmietnutie krokov – praktických alebo právnych, ktoré vedú k oslabovaniu práva na azyl a princípu non-refoulement na hranici s Bieloruskom. 

Vyzývame, aby sa Slovensko zasadzovalo za povolenie prístupu pre humanitárne organizácie, aby všetci ľudia v núdzi na hraniciach mohli dostať lekárske ošetrenie, humanitárnu pomoc a bola im poskytnutá náležitá ochrana.

Zároveň vyzývame aj na priamu pomoc Poľsku prijatím časti ľudí z hranice do azylového konania vytvorením humanitárneho koridoru. Na Slovensku máme dostatočné kapacity na ubytovanie týchto ľudí v na to určených zariadeniach a na preskúmanie ich žiadostí o azyl. V prípade úspešného výsledku sme pripravení pomôcť s ich integráciou na Slovensku. 

Konajme v súlade s princípmi ľudskosti a nenechajme ľudí na hraniciach ďalej trpieť.“

Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva

Michaela Pobudová, Mareena

Elena Gallová Kriglerová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Nina Galanská, Nadácia Milana Šimečku

Andrea Najvirtová, Človek v ohrození

Erich Hulman, Slovenská katolícka charita

Daniel Kaba, Platforma rozvojových organizácií – AMBRELA  

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE