Článok

Výzva siete VOICE k zvýšeniu rozpočtu EÚ na humanitárnu pomoc, zachraňujúcu ľudské životy

pridané: 16. októbra 2022

Zdieľame výzvu z dielne siete VOICE, ktorá zastupuje 87 humanitárnych mimovládnych organizácií po celej Európe, zaslanú ministrom financií a ministrom zahraničia členských štátov EÚ. VOICE advokuje za navýšenie rozpočtu Európskej Únie na humanitárnu pomoc na rok 2023 s cieľom poskytnúť viac účinnej pomoci na záchranu životov stále rastúcemu počtu ľudí v núdzi po celom svete.

Humanitárne potreby celosvetovo dosiahli historické maximum, zapríčinené prírodnými a človekom spôsobenými krízami, a tiež zhoršené globálnou pandémiou COVID-19, klimatickou krízou aj súčasným konfliktom na Ukrajine. Očakávame, že do konca roka 2022 bude humanitárnu pomoc potrebovať 306,8 milióna ľudí, čo je o 32 miliónov viac, ako sa predpokladalo v decembri 2021

Mimovládne organizácie sú hlavnými realizátormi humanitárnej pomoci v teréne, z ktorej významnú časť financuje EÚ. Úzko spolupracujú s komunitami, zasiahnutými krízou, často v neistom prostredí, no v partnerstve s miestnymi, národnými mimovládnymi aj medzinárodnými organizáciami. Aby mohli pokračovať v poskytovaní účinnej pomoci, musí aj EÚ naďalej zohrávať svoju úlohu v pomoci pri riešení systémového a rastúceho nedostatku globálneho humanitárneho financovania. Je nanajvýš dôležité nájsť cesty a spôsoby, ako zvýšiť humanitárny rozpočet EÚ na rok 2023.

Aby naše humanitárne mimovládne organizácie naďalej efektívne realizovali humanitárne operácie v teréne, je potrebné, aby:

  • členské štáty EÚ a Európsky parlament našli riešenia na zvýšenie humanitárneho rozpočtu navrhnutého Európskou komisiou na rok 2023.

Viacerí aktéri v EP požadujú zvýšenie humanitárneho rozpočtu na rok 2023, navrhnutý Európskou komisiou vo výške 1,6 miliardy EUR, o dodatočných 800 miliónov EUR, čo by pre humanitárny rozpočet na rok 2023 znamenalo 2,4 miliardy EUR. Humanitárne mimovládne organizácie výrazne podporujú takéto zvýšenie a dúfajú, že i oslovení ministri, spolu s európskymi partnermi, ako aj s EP, dokážu nájsť spôsoby, ako zabezpečiť zvýšenie humanitárneho rozpočtového riadku na rok 2023 pred a počas zmierovacieho obdobia (25. október – 14. november 2022). V situácii, keď sa rezervy súčasného viacročného finančného rámca na rozvojové a humanitárne financovanie (okruh 6) už vyčerpali, treba nájsť alternatívny spôsob, ako zabezpečiť financovanie humanitárnej pomoci na budúci rok, najlepšie v rámci širšieho procesu rokovaní o rozpočte EÚ na rok 2023.

Okrem toho naliehame na EÚ, aby zabezpečila udržanie finančných prostriedkov z rezervy Solidarity a z rezervy na Núdzovú pomoc (SEAR) nad rámcom súčasného rozpočtového riadku na humanitárnu pomoc a možnosť ich mobilizovania na humanitárne krízy mimo EÚ počas celého finančného roka (tento nástroj doteraz neúmerne financoval vnútorné krízy, čo bolo na úkor vonkajších kríz).

  • inštitúcie EÚ a členské štáty zabezpečili predvídateľnosť a trvalý záväzok voči ľuďom v núdzi tým, že zaručia, aby platobné rozpočtové prostriedky boli aspoň na rovnakej úrovni ako viazané rozpočtové prostriedky.

Programovanie humanitárnej pomoci reaguje na núdzové situácie, čo znamená, že Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre európsku civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci (GR ECHO) prideľuje rýchlo finančné prostriedky vopred posúdeným operačným partnerom vrátane mimovládnych organizácií na poskytovanie humanitárnej pomoci vo svete. Celá suma viazaných rozpočtových prostriedkov je však často kontrahovaná počas roka a v tom istom rozpočtovom roku sa uskutoční veľmi nízka úroveň platieb. Platobné rozpočtové prostriedky preto musia byť primerané a v súlade s viazanými rozpočtovými prostriedkami, aby sa všetky viazané prostriedky mohli vyplatiť včas.

Celé znenie výzvy z dielne siete VOICE možno nájsť tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE