Článok

Využite nástroje správy CONCORD Europe ‘The road to equality’ na znižovanie nerovností

pridané: 30. marca 2022

Členské štáty EÚ sa zaviazali riešiť nerovnosti vo svete, keď prijímali Agendu 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj (2017), závery Európskej Rady k riešeniam nerovností v partnerských krajinách (2019), aj spoločnú reakciu EÚ na riešenie krízy COVID-19. Niektoré členské štáty prijali aj individuálne záväzky. Správa s názvom ‘The road to equality: How do EU Member States address inequalities through international cooperation?’, publikovaná dňa 29. marca európskou platformou CONCORD Europe, naznačuje, že odstránenie nerovností je nevyhnutné, ak máme dosiahnuť všetky Globálne ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDGs).

Nerovnosti sú ekonomicky neefektívne a brzdia sociálny rozvoj. CONCORD Europe sa zaviazal podporovať znižovanie nerovností prostredníctvom práce svojich členov (národných platforiem vrátane našej Ambrely), ako aj dodržiavaním záväzkov EÚ a jej členských štátov, týkajúcich sa znižovania nerovnosti – prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. 

Táto správa poskytuje celoeurópsku analýzu, založenú na hodnotení toho, ako organizácie členských štátov a ich stratégie medzinárodnej spolupráce reagujú na problém nerovností. Výskum sa zameriaval na päť kľúčových aspektov: (1) politický záväzok členských štátov znižovať nerovnosti, (2) mainstreamingové nástroje a postupy, (3) prerozdeľovanie bohatstva partnerským krajinám, (4) cielené opatrenia v rámci partnerských krajín a (5) koherencia politík pre trvalo udržateľný rozvoj. 

Správa ‘The road to equality’ má za cieľ byť užitočným nástrojom pre organizácie CONCORD v presadzovaní aktivít, smerujúcich k odstraňovaniu nerovností zo strany členov. CONCORD publikoval spolu s obsiahlou výskumnou správou aj jednostranové zhrnutie, niekoľko infografík a tiež interaktívnu mapu, obsahujúcu dashboardy pre jednotlivé členské štáty EÚ. Cieľom grafických informačných panelov je pomáhať členským štátom monitorovať ich pokrok, podporovať dobre fungujúce aktivity, upozorňovať na nedostatky či nezrovnalosti a brať ich na zodpovednosť. Viac sa už možno k téme nerovností dočítať v spomínanej správe tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE