Článok

Začítajte sa do Výročnej správy Ambrely za rok 2019

pridané: 6. novembra 2020

„V roku 2019 sa toho udialo veľa. Medzi míľniky patrí Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023, na príprave ktorej sme sa podieľali. Výbor OECD pre rozvojovú pomoc – DAC zavŕšil proces hodnotenia systému slovenskej rozvojovej spolupráce, ktorého sme boli aktívnym účastníkom.

V obhajovaní záujmov nášho sektora sme sa usilovali prísť s novým, agilnejším prístupom. Po mnohých rokoch snaženia sa nám v dialógu s MZVaEZ SR a SAMRS podarilo presadiť nový nástroj bilaterálnej rozvojovej spolupráce, tzv. strategické partnerstvá, ktoré mali byť pilotne spustené v Keni v objeme 1 mil. eur na obdobie piatich rokov. Ďalším úspechom bolo navýšenie dotačného rozpočtu SAMRS zo 4 na 5,5 mil. eur. Obe zmeny boli zakotvené v Zameraní bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2020.

Pripravili sme prvú ucelenú stratégiu našej organizácie na obdobie piatich rokov. V rámci zefektívnenia vnútorných procesov sme reštrukturalizovali niektoré naše orgány. V záujme lepšieho merania našich výsledkov sme zaviedli formát ročných akčných plánov.

V oblasti budovania kapacít sme, okrem iných aktivít, v spolupráci s dvoma inštitútmi z University of Michigan, pripravili špičkový vzdelávací program NGO Leadership Workshop 2019. Predstavitelia mimovládnych organizácií zo SR, ČR, Maďarska a Poľska zlepšovali svoje zručnosti pod vedením kvalitných trénerov zo zahraničia aj zo Slovenska.

Po viac ako 15 rokoch sme usúdili, že platforma potrebuje prejsť kompletnou zmenou značky. Veľmi si vážime podporu a spoluprácu našich členov v náročnom participatívnom procese, na konci ktorého nás reprezentuje rozoznateľná a moderná značka Ambrela. Prežili sme aj veľmi smutné chvíle, keď sme pri leteckom nešťastí v Etiópii stratili kolegyňu z eRka, Danicu Olexovú, ktorá nám veľmi chýba.

V roku 2020 nás okrem iného čaká aj veľká výzva – prispôsobiť našu činnosť a ciele na pomoc v boji s pandémiou COVID-19 a zasadzovať sa o zmiernenie dopadov na sektor rozvojovej spolupráce.

Naša platforma prešla od svojho založenia v roku 2003 unikátnym vývojom. Až s odstupom jedného roka na pozícii výkonného tajomníka si uvedomujem, že stojí na pleciach našich predchodcov a predchodkýň. Ďakujem im za všetko, čo sa im podarilo dosiahnuť. Veľká vďaka patrí celému tímu na sekretariáte, ktorý po celý rok neúnavne pracoval, aby plány našej platformy pretavil do reality. Ďakujem kolegyniam a kolegom za ich neustálu snahu posúvať našu komunitu dopredu.

S pokorou si uvedomujem zodpovednosť, ktorá dnes leží na našich pleciach.“

Daniel Kaba, Výkonný tajomník Ambrely

Viac o dôležitých míľnikoch, projektoch a samotných aktivitách Ambrely za rok 2019 sa dočítate vo Výročnej správe za rok 2019 tu.


Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE