Článok

Vyhlásenie Krízového štábu neziskového sektora: OPÄŤ POMÔŽEME

pridané: 27. októbra 2020

Zástupcovia a zástupkyne Krízového štábu neziskového sektora vyzývajú verejnosť k zodpovednosti, rozvahe, vzájomnej solidarite a pomoci v týchto zložitých časoch. Zároveň deklarujú, že neziskový sektor sa, tak, ako v minulosti pri rôznych krízových situáciách, postaví na stranu správnych riešení. K vyhláseniu sa pridala aj naša Ambrela aj niektorí jej členovia a pozorovatelia.

„Ako zástupcovia Krízového štábu neziskového sektora (KŠNS) vyzývame verejnosť k zodpovednosti, rozvahe, vzájomnej solidarite a pomoci v týchto zložitých časoch. Situácia, do ktorej sa naša spoločnosť dostala, je náročná a jej riešenie bude potrebovať veľkú mieru dôvery a vzájomného rešpektu. Veríme však, že spoločnými silami túto situáciu zvládneme. Neziskový sektor sa v ťažkých časoch vždy postavil na stranu správnych riešení a urobí tak aj tentokrát. Preto vyzývame občiansku spoločnosť k spolupráci so štátom a samosprávou pri aktuálnych problémoch, ako je napr. akútna potreba osôb, ktoré majú pomáhať pri zabezpečení testovania. Ak máte možnosť osloviť občanov, s ktorými pracujete, urobte tak a vyzvite ich na aktívnu participáciu. Spoločne pomôžeme tam, kde to bude potrebné.

Súčasne sme pripravení zlepšovať spoluprácu neziskového sektora so štátom a pomôcť konkrétnymi aktivitami, podobnými tým, ktoré neziskové organizácie realizovali už v rámci prvej vlny pandémie, ako je napríklad pomoc zdravotníckym zariadeniam, prevádzka krízových liniek pomoci či pomoc ohrozeným a vylúčeným skupinám obyvateľstva.

Krízový štáb neziskového sektora bol založený Komorou mimovládnych organizácií (MNO) pri Rade vlády SR pre MNO počas prvej vlny pandémie Covid-19. Hlavným cieľmi štábu sú spolupráca medzi štátom a občianskou spoločnosťou a zabezpečovanie pomoci počas pandémie. KŠNS je zostavený z približne tridsiatky expertov a expertiek, ktorí identifikujú, ako môže sektor pomôcť riešiť kľúčové problémy v spoločnosti, ktoré vznikli v dôsledku krízy. Stoja za nimi stovky organizácií a tisícky aktívnych občanov. Sú medzi nimi zástupcovia Komory MNO pri Rade vlády SR pre MNO, zástupcovia grantových nadácií a kľúčových organizácií zapojených do krízovej pomoci, právnici a ekonómovia venujúci sa neziskovému prostrediu.“

Zástupcovia a zástupkyne Krízového štábu neziskového sektora

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE