Článok

Vydávame štúdiu o výzvach slovenských mimovládnych organizácií pri poskytovaní humanitárnej pomoci v regióne Blízkeho východu

pridané: 18. júla 2021

Predkladaný dokument Ambrely z pera jej výkonného tajomníka, Daniela Kabu, s názvom ‚Výzvy slovenských mimovládnych organizácií pri poskytovaní humanitárnej pomoci v regióne Blízkeho východu‘ nadväzuje na predošlý dokument Ambrely s názvom ‚Rozvojové a humanitárne aktivity Slovenskej republiky na Blízkom východe ako reakcia na sýrsku krízu‘, ktorý analyzoval strategické dokumenty Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) a oficiálne pôsobenie SR v krajinách Blízkeho východu.

Tento dokument sa už týka konkrétneho pôsobenia slovenských mimovládnych organizácií v regióne a ich aktuálnych výziev pri poskytovaní humanitárnej pomoci obyvateľstvu, ako aj návrhov na zlepšenie systému implementovania projektov (pre donora a ďalších stakeholderov). Vznikol ako výstup a sumarizovanie výsledkov z výskumu Ambrely, uskutočneného v rámci projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘ a podporeného zo zdrojov EÚ v rámci programu DEAR. 

Informácie uvedené v tomto dokumente sa opierajú o výstupy (i) diskusie vo fokusovej skupine (FGD) zo dňa 16. júla 2020 s názvom ‚Adaptation of Slovak NGOs and their Partners operating in the Middle East to the COVID-19 situation‘, (ii) z dotazníka zaslaného dňa 11. marca 2021 členským organizáciám Ambrely a (iii) zo štyroch rozhovorov uskutočnených s komunikačnými partnermi v dňoch 16.–19. marca 2021.

Viac si možno k téme pôsobenia našich členov v danom regióne prečítať v nasledujúcej publikácii – v slovenčine tu a v angličtine tu

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE