Článok

Vydali sme štúdiu o fenoméne odlivu mozgov, ‚brain drain‘ z nízkopríjmových krajín do EÚ

pridané: 4. mája 2021

Migrácia je jav, ktorý sprevádza ľudstvo už od nepamäti. Špecifický typ migrácie predstavuje tzv. odliv mozgov alebo ‚brain drain‚, kedy ide o migráciu vzdelanej časti obyvateľstva. Dôsledky odlivu mozgov sú odlišné pre krajinu pôvodu migrujúcich a cieľový štát. Zatiaľ čo hostiteľská krajina zo vzdelaných migrantov a migrantiek jednoznačne benefituje, materská krajina emigráciou takýchto kvalifikovaných osôb stráca ľudský kapitál, ktorý považujeme za jeden z predpokladov rozvoja.

V tomto dokumente sa dočítate viac o príčinách, spôsobujúcich brain drain; dôsledkoch migrácie vzdelanej pracovnej sily a otázke remitencií. Tiež sa dozviete, prečo chýbajú dáta k migrácii kvalifikovanej pracovnej sily vo svete. Vo viacerých definíciách odlivu mozgov sa stretávame s názorom, že sa k brain drainu radí aj migrácia vysokoškolských študentov a študentiek, tak sa pozrieme aj na fakty k tomuto tvrdeniu a spomenieme aj odporúčania pre prax od slovenských expertov a expertiek na pracovnú migráciu. 

Začítajte sa do štúdie z pera Barbory Frličkovej z Univerzity Palackého s názvom ‚Fenomén odlivu mozgov a imigrácia vysokokvalifikovanej pracovnej sily do SR‘ / The Phenomenon of Brain Drain and Immigration of a High-Skilled Workforce to Slovakia (BackGround paper), ktorá bola vypracovaná pre našu Ambrelu. Jej vznik bol podporený zo zdrojov EÚ cez program DEAR v rámci projektu Globálne ciele a migrácia (a kampane Tváre migrácie). Štúdiu si možno prečítať v slovenčine tu a v angličtine tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE